Do czasu wybuchu  pandemii niewiele osób zdawało sobie sprawę, jakie znaczenie dla naszego zdrowa mają systemy wentylacyjne w budynkach. W budynkach według badań spędzamy nawet 90% naszego czasu. Stowarzyszenia REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Association) wydało rekomendacje odnośnie użytkowania budynków podczas pandemii COVID-19. Dokument ten jest nowelizowany przez REHVA i odpowiada na kolejne, potwierdzone doniesienia dotyczące rozprzestrzeniania  się wirusa SARS-CoV-2 drogą powietrzną.

Krótkie podsumowanie zaleceń dotyczących pracy systemów wentylacji podczas pandemii COVID-19:

 1. Zapewnij odpowiednią wentylację pomieszczeń powietrzem zewnętrznym
 2. Włącz centralę wentylację ze znamionową wydajnością przynajmniej 2 godziny przed godziną otwarcia budynku lub przybyciem pracowników i ustaw obniżenie wydajności na 2 godziny po okresie użytkowania budynku
 3. W nocy i w weekendy nie wyłączaj wentylacji, ale utrzymuj systemy działające z mniejszą prędkości
 4. Regularnie otwieraj okna (nawet w budynkach wentylowanych mechanicznie)
 5. Utrzymuj wentylację toalety w trybie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu
 6. Unikaj otwartych okien w toaletach, aby utrzymać właściwy kierunek wentylacji
 7. Poinstruuj użytkowników budynku, aby spłukiwali toalety przy zamkniętej pokrywie
 8. Przełącz centrale wentylacyjne z recyrkulacją na 100% powietrza zewnętrznego
 9. Sprawdź urządzenie do odzysku ciepła, czy nie ma przecieków
 10. Wyreguluj ustawienia klimakonwektora tak, aby wentylatory były stale włączone
 11. Nie zmieniaj nastaw ogrzewania, chłodzenia i nawilżania
 12. Przeprowadzić zaplanowane czyszczenie kanałów w normalny sposób (dodatkowe czyszczenie nie jest wymagane)
 13. Wymień filtry powietrza zewnętrznego i powietrza wywiewanego w zgodnie z harmonogramem konserwacji.
 14. Regularna wymiana i konserwacja filtrów powinna być wykonywane przy zachowaniu środków ostrożności i ochrony dróg oddechowych
 15. Zainstaluj sieć czujników jakości powietrza IAQ, która umożliwi użytkownikom budynku monitorowanie tego, czy wentylacja działa prawidłowo

Całą publikację REHA możesz przeczytać tutaj: https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_guidance_document_V3_03082020.pdf