Jesteśmy z wami od 15 lat

Clima Gold jest jednym z czołowych polskich  producentów i dostawców nowoczesnych, energooszczędnych central wentylacyjnych.

 

Clima Gold to zespół zdolnych i ambitnych specjalistów, którzy tworzą i wdrażają innowacyjne rozwiązania z zakresu wentylacji, klimatyzacji i automatyki. Nasze urządzenia produkujemy w wersjach standardowych oraz pod indywidualny projekt i oczekiwania klienta. Centrale wyposażamy w kompletną automatykę sterującą. Wyprodukowane przez nas centrale klimatyzacyjne obsługują obiekty budowlane w Polsce i za granicą. Są to m.in. centra handlowe, budynki użyteczności publicznej, hale sportowe, lokale biurowe, usługowe, hotele, restauracje. Nasze urządzenia klimatyzacyjne trafiają także do obiektów o najwyższych wymaganiach higienicznych, takich jak szpitale, laboratoria, baseny i obiekty przemysłowe produkujące np. żywność.

Naszym priorytetem jest projektowanie i produkcja wysokiej jakości urządzeń, które zapewniają komfort i dobre samopoczucie ich użytkownikom, stwarzają optymalne warunki do pracy, zabawy i wypoczynku. Centrale wentylacyjne Clima Gold spełniają rygorystyczne normy branżowe: DIN 1946-4:2008, PN-EN 1886:2008 i PN-EN 13053+A1:2011, normy ISO 9001:2015. Posiadają też atesty Państwowego Zakładu Higieny, zgodność z Dyrektywami Unii Europejskiej (CE)  oraz certyfikaty TÜV Rheinland i WCNiJK-NCAGE.

 

W ofercie Clima Gold znajdują się m.in.

 • Centrale wentylacyjne OPTIMA w konstrukcji szkieletowej (Optima) i bezszkieletowej (Optima Compact oraz Optima Compact Monoblock)
 • Podwieszane urządzenia nawiewno-wywiewne OPAL Compact
 • Centrale wentylacyjne Optima KRYSZTAŁ (higieniczne) oraz Optima TURKUS (baseny oraz obszary o wysokich klasach korozyjności)
 • Zabudowane układy rewersyjnej pompy ciepła
 • Stropy nawiewu laminarnego (SLM)
 • Zespoły pompowo-regulacyjne CPR do nagrzewnic wodnych
 • Automatyka sterująca do central wentylacyjnych
 • Generatory jonów działające w technologii igłowej dwubiegunowej jonizacji powietrza wraz z czujnikami i detektorami monitorującymi pracę generatorów
 • Lampy UV-C (UVGI)
 • Nietypowe, innowacyjne wdrożenia dla projektów wymagających niestandardowych rozwiązań projektów

Clima Gold świadczy też usługi dodatkowe (wyceniane oddzielnie)

 • Kompleksowa dostawa urządzeń
 • Montaż central wentylacyjnych
 • Uruchomienie systemu wraz z wykonaniem prób i pomiarów
 • Obsługę gwarancyjną i serwisową (w zależności od pakietu gwarancyjnego jest ona płatna lub bezpłatna)

 

 

 

Jesteśmy z wami od 15 lat

Aktualności

Clima Gold Sp. z o.o.

ul. Krzemowa 4
84-230 Rumia

NIP: 588-22-14-851

BNP Paribas Bank Polska S.A.
PLN: 58 1750 1325 0000 0000 3845 5559
EURO: 85 1750 1325 0000 0000 3845 6528
SWIFT: PPABPLPK


Dotacje realizowane przez firmę Clima Gold Sp. z o.o.:

1. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. Poddziałanie 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne. Tytuł projektu: „Budowa nowej hali produkcyjnej w Rumi oraz zakup maszyn w celu wprowadzenia do oferty nowych produktów”. Nr projektu: RPPM.02.02.01-22-0118/17
Celem projektu jest zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu oraz rozszerzenie rynków zbytu o rynki zagraniczne. Efektem projektu będzie rozbudowa istniejącego zakładu, poprzez uruchomienie kolejnej linii produkcyjnej dla obecnie wytwarzanych produktów, zakup prasy krawędziowej i stanowiska pomiarowo-kalibracyjnego oraz wprowadzenie nowego produktu bez potrzeby zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego. W ramach projektu powstaną centrale wentylacyjno – klimatyzacyjne o ulepszonej i innowacyjnej konstrukcji oraz nowy produkt. Wartość projektu: 4 020 476,40 zł. Wartość dofinansowania projektu z UE: 980 000,00 zł.

2. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. Poddziałanie 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne. Tytuł projektu: „Poprawa efektywności Clima Gold Sp. z o. o. dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych”. Nr projektu: RPPM.02.02.01-22-0279/17
Celem projektu jest poprawa efektywności przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu technologii ICT. Efektem projektu będzie wprowadzenie rozwiązania informatycznego, które pozwoli Kontrahentom na samodzielny wybór najlepszych z możliwych konfiguracji central oferowanych przez firmę. Wartość projektu: 324 252,60 zł. Wartość dofinansowania projektu z UE: 118 365,38 zł.

3.   Clima Gold w projekcie „UWE – USŁUGI WSPARCIA EKSPORTU dla innowacyjnych firm oraz produktów Klastra Logistyczno Transportowego „Północ – Południe”, dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0002/18.
Wartość projektu 6 900 599,29 zł. Wysokość dofinansowania: 4 064 852,34 zł
Projekt jest realizowany w latach 2020 – 2023 przez Klaster Logistyczno Transportowy „Północ – Południe” – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.
Celem projektu jest internacjonalizacja produktów i aktywizacja Polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze Logistyczno Transportowego Północ – Południe.”