Dokumenty

Zapytania ofertowe

Stanowisko pomiarowo-kalibracyjne

 • Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy
 • Informacja na temat złożonych ofert
 • Zapytanie ofertowe nr 2/RPOWP 2014-2020/2018/Clima_Gold
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 • Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
 • Załącznik nr 3 – Informacja dotycząca podwykonawców
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik nr 5 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
 • Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Prasa krawędziowa

 • Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy
 • Informacja na temat złożonych ofert
 • Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWP 2014-2020/2018/Clima_Gold
 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 • Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
 • Załącznik nr 3 – Informacja dotycząca podwykonawców
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik nr 5 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
 • Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Program doborowy

 • Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy
 • Informacja na temat złożonych ofert
 • Zapytanie ofertowe nr 2/RPOWP 2014-2020/2017/Clima_Gold
 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu poufności
 • Załącznik nr 4 – Schemat modułu B2B
 • Załącznik nr 5 – Moduły oprogramowania
 • Unieważnienie postępowania nr 01ZPD72017
 • Zapytanie ofertowe
 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu poufności
 • Załącznik nr 4 – Schemat modułu B2B