Produkty

Atesty higieniczne

Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny
 Modułowa centrala Puro BK/K/0239/01/2018

✔Atest Higieniczny PZH
Centrale: Optima, Opal, Topaz B-BK-60212-0343/19

Atest Higieniczny PZH
Centrala Optima Kryształ HK/K/0853/01/2017

Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny
Modułowy nawiewnik z wypływem laminarnym typu SLM B-BK-60212-0340/19

Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny
Centrala Optima Eco Silent BK/K/0105/01/2019

Certyfikaty

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą SGS

Certyfikat TÜV Rheinland
Centrale: Optima Standard, Optima Kryształ, Optima Top, Optima Eco Silent, Aparat recyrkulacyjny Optima Rec; Opal
Certyfikat wydany w oparciu o normę PN-EN 1886:2008 oraz PN-EN 13053:2020

Certyfikat TÜV Rheinland 
Centrala Optima Kryształ
Certyfikat wydany w oparciu o normę DIN 1946-4:2018

Certyfikat Lider Nowych Technologii 2016
Nagroda Fundacji Wspierania Rozwoju i Nowych Technologii
LNT 2016

 Certyfikat WCNJiK – NCAGE
Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej
3409H