Produkty

Atesty higieniczne

Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny
 Modułowa centrala Puro BK/K/0239/01/2018

Atest Higieniczny PZH
Centrale: Optima Standard, Optima Top, Optima Spec, Optima Turkus; Opal, Topaz  HK/K/0297/01/2017

Atest Higieniczny PZH
Centrala Optima Kryształ HK/K/0853/01/2017

Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny
Modułowy nawiewnik z wypływem laminarnym typu SLM  HK/K/0231/04/2016

Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny
Centrala Optima Eco Silent BK/K/0105/01/2019

Certyfikaty

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą SGS

Certyfikat TÜV Rheinland
Centrale: Optima Standard, Optima Kryształ, Optima Top, Optima Eco Silent, Aparat recyrkulacyjny Optima Rec; Opal
Certyfikat wydany w oparciu o normę PN-EN 1886:2008 oraz PN-EN 13053+A1:2011

Certyfikat TÜV Rheinland 
Centrala Optima Kryształ
Certyfikat wydany w oparciu o normę DIN 1946-4:2008

Certyfikat Lider Nowych Technologii 2016
Nagroda Fundacji Wspierania Rozwoju i Nowych Technologii
LNT 2016

 Certyfikat WCNJiK – NCAGE
Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej
3409H