OPTIMA

Uniwersalna sekcyjna centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna OPTIMA

 

Centrala OPTIMA, to nowoczesny i energooszczędny produkt, przeznaczony do obsługi różnego rodzaju obiektów, w celu zapewnienia im odpowiedniej wentylacji i klimatyzacji. Zastosowanie standardowych rozwiązań sprawia, że centrala charakteryzuje się szerokim zakresem użyteczności.

 

PRZEZNACZENIE

Istnieje możliwość skonfigurowania wymiarów, gabarytów i funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego.

 

FUNKCJE

Wentylacja, Ogrzewanie, Chłodzenie, Nawilżanie, Osuszanie

 

TYPOSZEREG

Wydajność: 1 000 ÷ 65 000 m3/h (0,27 ÷ 18,05 m3/s)

11 rodzajów wielkości – z możliwością indywidualnej, odpowiedniej modyfikacji

Centrale nawiewne, wywiewne, nawiewno – wywiewne, bezkanałowe, centrale typu Rooftop

Na prośbę Klienta oferujemy centrale o większej wydajności.

 

TYP ODZYSKU

Wymiennik krzyżowy

Wymiennik krzyżowy przeciwprądowy

Wymiennik obrotowy

Wymienniki z czynnikiem pośredniczącym

Rurka ciepła

Pompa ciepła/Agregat chłodniczy

Komora mieszania

Kombinacja wymienionych typów odzysku

 

CHARAKTERYSTYKA

Najwyższej jakości podzespoły i elementy, wyłącznie europejskich producentów, mogące zapewnić wytrzymałość w najcięższych warunkach

Zdejmowane panele na dociski lub drzwi inspekcyjne, ułatwiające dostęp do podzespołów

Dwa warianty usytuowania strony obsługi: lewy lub prawy

Wlot do centrali wyposażony w czerpnię (z odkraplaczem), zintegrowaną z urządzeniem

Wylot centrali wyposażony w wyrzutnię powietrza, zintegrowaną z urządzeniem

Szeroki zakres pracy w zmiennych warunkach (klimatycznych, szkodliwych)

Wyposażenie podstawowe: przepustnice regulacyjne wielopłaszczyznowe (wewnątrz urządzeń), króćce elastyczne

Wyposażenie dodatkowe: oświetlenie zewnętrzne, okna inspekcyjne (bulaje), zamki z kluczem i inne

 

WSZYSTKIE PRODUKTY POSIADAJĄ CERTYFIKATY CE, PZH, ISO, GOST-R, TÜV

0000046246_100283