Centrala wentylacyjna oraz kanały wentylacyjne mogą być miejscem rozwoju drobnoustrojów, w tym różnego rodzaju bakterii, wirusów oraz grzybów. Rozwijają się one szczególnie w miejscach chłodnych i wilgotnych, takich jak powierzchnia wymienników. Przenoszone do pomieszczenia mogą prowadzić do licznych chorób m.in.: infekcje grzybicznych, mykotoksykoz, alergii czy bardzo groźnej w skutkach legionelli.

Stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników firma Clima Gold wdrożyła innowacyjny projekt z zakresu technologii czystego powietrza wyposażając centrale klimatyzacyjne w urządzenia, które uzyskują bardzo wysoką skuteczność w likwidacji patogenów i LZO.

Urządzenia

Igłowa dwubiegunowa jonizacja powietrza →

Promieniowanie UV-C →