Serwis

samochod20160712_125614

Centrale wentylacyjne służą, zarówno do transportu powietrza w układach wentylacyjnych, jak i przygotowania powietrza nawiewanego do wymaganych parametrów fizycznych. Są to urządzenia przeznaczone do pracy długookresowej, często w trudnych warunkach. Pod tym względem można porównać je do samochodów i podobnie jak one, do poprawnego działania potrzebują obserwacji, konserwacji, a czasem przeglądu i naprawy.

 

Obsługa urządzenia przez Klienta

Do obowiązków Użytkownika centrali wentylacyjnej należy:

- kontrola stanu urządzenia, poprzez bieżące obserwacje    

- dbałość o kompletność posiadanej dokumentacji

- eksploatacja centrali, zgodnie z jej przeznaczeniem.

 

Comiesięczna kontrola urządzenia zwiększa prawdopodobieństwo odnotowania niewielkiej usterki, zanim prawdopodobnie z jej przyczyny, powstanie konkretna awaria. Każda kontrola, wizyta serwisu czy wstrzymanie pracy centrali na dłuższy okres, powinno być odnotowane na Karcie Obsługi Centrali. Wzór karty dostarczany jest z dokumentacją centrali.

Filtry powinny być wymieniane przez Użytkownika urządzenia, zgodnie z zapotrzebowaniem. Najczęściej jednak, wymiany filtrów dokonuje autoryzowany serwis, podczas okresowego przeglądu centrali. Wymiana filtrów raz na pół roku wystarcza, gdy centrala pracuje w stosunkowo czystym powietrzu (powietrze w mieszkaniach, biurach itd.). Jeżeli centrala pracuje z bardziej zanieczyszczonym powietrzem, filtry powinny być wymieniane częściej. Nie jest to skomplikowany proces, jednak należy przy nim pamiętać o tym, by kieszenie filtrów zawsze były ustawione pionowo, a między filtrami i profilami po wymianie, nie pozostawały puste przestrzenie. Filtry muszą dokładnie przylegać do prowadnic i do siebie nawzajem. Rozmiar, klasa filtracyjna oraz ilość filtrów jest podana w Karcie Doboru Centrali oraz na tabliczce znamionowej centrali.

Jeżeli w okresie zimowym, z jakiegokolwiek powodu, centrala pozostaje wyłączona na dłuższy okres, a jest wyposażona w wymiennik wodny, należy bezwzględnie opróżnić wymiennik. Inaczej zamarzający czynnik może uszkodzić wymiennik.

 

Przeglądy okresowe

Aby zapewnić prawidłowe działanie naszym urządzeniom, wymagane są dwa przeglądy okresowe central w ciągu roku. Jeden w okresie letnim i drugi w okresie zimowym. Pozwala to na kompleksowe sprawdzenie centrali, zarówno w trybie chłodzenia, jak i w trybie grzania. Przeglądów powinni dokonywać przeszkoleni serwisanci – firmy posiadające autoryzację Clima Gold.

Zapytania należy kierować na adres e-mail: serwis@climagold.com. W odpowiedzi, pracownicy naszej firmy wskażą najbliższy serwis lub sporządzą ofertę serwisową. Każda wizyta serwisowa powinna być zakończona protokołem z przeglądu serwisowego, który należy dołączyć do dokumentacji centrali.

 

Serwisy awaryjne

Każda centrala wymaga bieżącej kontroli, konserwacji oraz eksploatacji zgodnie z jej przeznaczeniem.

Dzięki rozbudowanej i zorganizowanej sieci serwisowej, obejmującej całą Polskę, jesteśmy w stanie szybko wykryć i usunąć pojawiające się problemy.

Sprawny i kompetentny serwis oraz systematyczne przeprowadzanie konserwacji, jakie oferuje nasza firma, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie wszystkim urządzeniom.

Gwarancja fabryczna, obejmująca urządzenia Clima Gold, udzielana jest w następujących wariantach:

- 36 miesięcy (od daty sprzedaży), pod warunkiem podpisania umowy serwisowej z Gwarantem. Umowa obejmuje odpłatne uruchomienie i przeglądy serwisowe oraz szkolenie z obsługi

- 24 miesiące (od daty sprzedaży), w przypadku braku umowy serwisowej z Gwarantem

Podstawą do przyjęcia zgłoszenia awarii jest prawidłowo wypełniona Karta Zgłoszenia Usterki. Arkusz karty dołączony jest do dokumentacji urządzenia.

 

W Karcie Zgłoszenia Usterki powinny znaleźć się następujące informacje:

 

- dokładny adres obiektu

- dane Firmy zgłaszającej usterkę

- dane i kontakt do osoby, która zauważyła usterkę lub ma ciągły dostęp do centrali

- nr urządzenia ( C……/…). Numer znajduje się na tabliczce znamionowej centrali oraz w dokumentacji urządzenia, na karcie gwarancyjnej

- dokładny opis usterki

 

Kartę po wypełnieniu należy zeskanować i wysłać na adres e-mail: serwis@climagold.com.

W odpowiedzi na zgłoszenie, pracownik serwisu skontaktuje się ze wskazaną na karcie osobą, w celu ustalenia szczegółów zdarzenia i uzgodnienia terminu przyjazdu serwisu na obiekt. Każda wizyta serwisu na obiekcie kończy się spisaniem protokołu serwisowego. Jeden egzemplarz protokołu powinien zostać dołączony do dokumentacji centrali, drugi egzemplarz zabiera serwis.

W przypadku serwisowania central po okresie gwarancji, wyjazd serwisu jest płatny. Koszt wyjazdu i zakres prac serwisu zostaje określony przed wyjazdem serwisu na obiekt. Poza tym należy postępować identycznie, jak przy zgłoszeniu gwarancyjnym, tzn. wypełnić Kartę Zgłoszenia Usterki i zeskanowaną przesłać e-mailem. W przypadku zgłoszeń po okresie gwarancji, czas od zgłoszenia usterki do wyjazdu serwisu na obiekt, może ulec wydłużeniu o okres niezbędny do przygotowania wyceny wyjazdu.