Serwis

Centrale wentylacyjne mają za zadanie transportować powietrze w układach wentylacyjnych, jak i przygotowywać powietrze nawiewane do wymaganych parametrów fizycznych. Są to urządzenia przeznaczone do pracy długookresowej, często w trudnych warunkach. Pod tym względem można je porównać do samochodów, które podobnie jak one, aby poprawnie działać potrzebują stałego przeglądu, konserwacji oraz naprawy.

Kontakt:
+48 517 701 619
+48 796 998 200
serwis@climagold.com

Obsługa urządzenia przez Klienta

Do obowiązków Użytkownika centrali wentylacyjnej należy:

  •  kontrola stanu urządzenia poprzez bieżące obserwacje,
  •  dbałość o kompletność posiadanej dokumentacji,
  •  eksploatacja centrali zgodnie z jej przeznaczeniem.

Comiesięczna kontrola urządzenia pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. Każda wizyta serwisu czy wstrzymanie pracy centrali na dłuższy okres czasu powinno być odnotowane na Karcie Obsługi Centrali. Wzór karty dostarczany jest z dokumentacją centrali (dokumenty do pobrania).

Filtry powinny być wymieniane przez Użytkownika urządzenia, zgodnie z zapotrzebowaniem. Najczęściej jednak wymiany filtrów dokonuje autoryzowany serwis, podczas okresowego przeglądu centrali. Wymiana filtrów raz na pół roku wystarcza, gdy centrala pracuje w stosunkowo czystym powietrzu (powietrze w mieszkaniach, biurach itd.). Jeżeli centrala pracuje z bardziej zanieczyszczonym powietrzem, filtry powinny być wymieniane częściej. Nie jest to skomplikowany proces, jednak należy przy nim pamiętać, aby kieszenie filtrów zawsze były ustawione pionowo, a między filtrami i profilami po wymianie nie pozostawały puste przestrzenie. Filtry muszą dokładnie przylegać do prowadnic i siebie nawzajem. Rozmiar, klasa filtracyjna oraz ilość filtrów jest podana w Karcie Doboru Centrali oraz na tabliczce znamionowej centrali.

Jeżeli w okresie zimowym, z jakiegokolwiek powodu, centrala pozostaje wyłączona na dłuższy okres, a jest wyposażona w wymiennik wodny, należy bezwzględnie opróżnić wymiennik. Inaczej zamarzający czynnik może uszkodzić wymiennik.

Przeglądy okresowe

Aby zapewnić prawidłowe działanie naszym urządzeniom, wymagane są dwa przeglądy okresowe central w ciągu roku. Jeden w okresie letnim i drugi w okresie zimowym. Pozwala to na kompleksowe sprawdzenie centrali, zarówno w trybie chłodzenia, jak i w trybie grzania. Przeglądów powinni dokonywać przeszkoleni serwisanci – firmy posiadające autoryzację Clima Gold.

Zapytania dotyczące serwisu centrali należy kierować na adres e-mail: serwis@climagold.com 

W odpowiedzi pracownicy naszej firmy wskażą najbliższy serwis lub sporządzą ofertę serwisową.  Każda wizyta serwisowa powinna być zakończona protokołem z przeglądu serwisowego, który należy dołączyć do dokumentacji centrali.

Serwisy awaryjne

Każda centrala wymaga bieżącej kontroli, konserwacji oraz eksploatacji zgodnie z jej przeznaczeniem. Dzięki rozbudowanej i zorganizowanej sieci serwisowej, obejmującej całą Polskę, jesteśmy w stanie szybko wykryć i usunąć pojawiające się problemy. Sprawny i kompetentny serwis oraz systematyczne przeprowadzanie konserwacji, jakie oferuje nasza firma, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie wszystkim urządzeniom.

Gwarancja fabryczna, obejmująca urządzenia Clima Gold, udzielana jest w następujących wariantach:
– 36 miesięcy (od daty sprzedaży), pod warunkiem podpisania umowy serwisowej z Gwarantem. Umowa obejmuje odpłatne uruchomienie i przeglądy serwisowe oraz szkolenie z obsługi.
– 24 miesiące (od daty sprzedaży), w przypadku braku umowy serwisowej z Gwarantem.

Podstawą do przyjęcia zgłoszenia awarii jest prawidłowo wypełniona Karta Zgłoszenia Usterki. Arkusz karty dołączony jest do dokumentacji urządzenia.

W Karcie Zgłoszenia Usterki powinny znaleźć się następujące informacje:
✓ dokładny adres obiektu,
✓ 
dane Firmy zgłaszającej usterkę,
✓ 
dane i kontakt do osoby, która zauważyła usterkę lub ma ciągły dostęp do centrali,
✓ 
nr urządzenia ( C……/…). Numer znajduje się na tabliczce znamionowej centrali oraz w dokumentacji urządzenia, na karcie gwarancyjnej,
✓ 
dokładny opis usterki.

Kartę po wypełnieniu należy zeskanować i wysłać na adres e-mail: serwis@climagold.com

W odpowiedzi na zgłoszenie, pracownik serwisu skontaktuje się ze wskazaną na karcie osobą, w celu ustalenia szczegółów zdarzenia i uzgodnienia terminu przyjazdu serwisu na obiekt. Każda wizyta serwisu na obiekcie kończy się spisaniem protokołu serwisowego. Jeden egzemplarz protokołu powinien zostać dołączony do dokumentacji centrali, drugi egzemplarz zabiera serwis.

W przypadku serwisowania central po okresie gwarancji, wyjazd serwisu jest płatny. Koszt wyjazdu i zakres prac serwisu zostaje określony przed wyjazdem serwisu na obiekt. Poza tym należy postępować identycznie, jak przy zgłoszeniu gwarancyjnym, tzn. wypełnić Kartę Zgłoszenia Usterki i zeskanowaną przesłać e-mailem. W przypadku zgłoszeń po okresie gwarancji, czas od zgłoszenia usterki do wyjazdu serwisu na obiekt, może ulec wydłużeniu o okres niezbędny do przygotowania wyceny wyjazdu.