Aktualności

Chłodzenie ewaporacyjne w centralach Clima Gold

Chłodzenie ewaporacyjne w centralach Clima Gold

Kilkuetapowa realizacja dla fabryki opakowań foliowych Polipak wymagała instalacji różnych typów central: bezszkieletowe centrale OPTIMA COMPACT MONOBLOCK urządzenia OPAL COMPACT Centrale OPTIMA o niestandardowo dużych gabarytach: ponad 3 metry...