Ile central OPTIMA obsługuje jedną z większych drukarni opakowań w Polsce?

Dziś dzielimy się z Wami  realizacją, którą pod względem ilości urządzeń dostarczonych do jednego obiektu zaliczamy do ścisłej  czołówki naszych realizacji pod względem ilości central OPTIMA dostarczonych do jednego obiektu.

Drukarnia Dako w Lubartowie, do której dostarczamy urządzenia, to największa drukarnia opakowań i producent tektury falistej w Polsce.
Od prawie dziesięciu lat dostarczamy Klientowi centrale wentylacyjne do systematycznie rozbudowywanej fabryki.

Do tej pory dostarczyliśmy 63 urządzenia w 9 etapach.  Centrale wentylacyjne  obsługują hale produkcyjne, magazynowe i biurowe o łącznej powierzchni  80 000 m2.
Mówiąc bardziej obrazowo, to tyle co powierzchnia  ponad 11 boisk piłkarskich.

Realizacja założeń projektu instalacji wentylacyjnej budynku, wymagała zaprojektowania urządzeń o wydajności sumarycznej 421 000 m3/h.
Trzymając się porównań piłkarskich, to objętość powietrza, którą możemy napełnić ponad 76 milionów piłek nożnych.

Znacząca większość central, które pracują w obiekcie, to centrale dachowe  – 51 central OPTIMA TOP,  9 central OPTIMA i 3 urządzenia OPAL. Łączna waga urządzeń to 65,5 tony.
Wszystkie centrale zostały fabrycznie okablowane i wyposażone w układy automatycznej regulacji.

Wszystkie centrale zostały fabrycznie okablowane i wyposażone w układ automatycznej regulacji.

Centrale wyposażyliśmy w wymienniki obrotowe, krzyżowe oraz przeciwprądowe.