Dnia 30 listopada 2015 r., na zaproszenie Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechniki Łódzkiej, w ramach zajęć „Aparaty i urządzenia”, firma Clima Gold przeprowadziła 2-godzinny wykład dla studentów kierunku Klimatyzacja i Wentylacja. W trakcie zajęć, studenci zapoznali się z układami automatyki w centralach wentylacyjnych oraz przećwiczyli, w praktyce, działanie centrali na symulatorze.

Prelekcja miała na celu zapoznanie potencjalnych, przyszłych pracowników branży sanitarnej, z najnowszymi technologiami w produkcji aparatów i urządzeń klimatyzacyjnych.