W przeszłości większość budynków sakralnych i Kościołów budowano bez ogrzewania. Postęp, wzrost świadomości i wymagań sprawiły, że coraz częściej obiekty te doposaża się w systemy grzewczo-wentylacyjne. Dobór rozwiązania, to w tym przypadku duże wyzwanie, bo projekt często dotyczy obiektu o specyficznej konstrukcji, np. tradycyjne Kościoły mają zwykle dużą powierzchnię, znaczną wysokość i akustycznie są tak zaprojektowane, aby dobrze propagować dźwięk. Poza tym, należy zwrócić uwagę na to, aby centrala była przyjazna zgromadzonym ludziom (powinna być możliwie, jak najcichsza), była ekonomiczna, a także godziła kwestie komfortu cieplnego i automatyki z ochroną zabytkowych elementów.

Clima Gold może pochwalić się kilkoma interesującymi obiektami sakralnymi i nie tylko, na których pracują centrale w wykonaniu standardowym. Należą do nich, m.in. Kaplica na Jasnej Górze oraz Dom Pielgrzyma w Częstochowie, Klasztor Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu czy Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej. Szczególnie jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc siostrom z Jarosławia, które na szeroką skalę zorganizowały zbiórkę pieniężną na remont klasztoru, ofiarowując im jedną z naszych central, z typoszeregu OPTIMA.