Zapytania ofertowe

Stanowisko pomiarowo-kalibracyjne

[kreska]

 

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

Informacja na temat złożonych ofert

 

Zapytanie ofertowe nr 2/RPOWP 2014-2020/2018/Clima_Gold

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Informacja dotycząca podwykonawców

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

 

 

Prasa krawędziowa

[kreska]

 

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

Informacja na temat złożonych ofert

 

Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWP 2014-2020/2018/Clima_Gold

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Informacja dotycząca podwykonawców

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

 

 

Program doborowy

[kreska]

 

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

Informacja na temat złożonych ofert

 

Zapytanie ofertowe nr 2/RPOWP 2014-2020/2017/Clima_Gold

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu poufności

Załącznik nr 4 – Schemat modułu B2B

Załącznik nr 5 – Moduły oprogramowania

 

Unieważnienie postępowania nr 01\ZP\D\07\2017

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu poufności

Załącznik nr 4 – Schemat modułu B2B