Zapytania ofertowe

Program doborowy

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu poufności

Załącznik nr 4 – Schemat modułu B2B