Najnowszy folder Clima Gold z kompletną ofertą dla szpitali

Najnowszy folder Clima Gold z kompletną ofertą dla szpitali

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszym najnowszym folderem, zawierającym kompletny pakiet urządzeń dla służby zdrowia oraz pomieszczeń o wysokich wymaganiach higienicznych.

Znajduje się w nim, m.in. centrala Optima Kryształ (higieniczna), która została zaprojektowana i przeznaczona do obiektów, w których występują wymagania dotyczące „pomieszczeń czystych”. Zapewnia ona ultra czyste powietrze, pozbawione wszelkiego rodzaju pyłów i kurzu, substancji wonnych, grzybów, pleśni czy mikroorganizmów.

Optima Kryształ spełnia wymagania rygorystycznych norm PN-EN 1886:2008, PN-EN 13053+A1:2008 oraz DIN 1946-4:2008, co zostało potwierdzone przez niezależną Jednostkę Certyfikującą TÜV Rheinland.

Niezależne laboratorium, zajmujące się badaniami jakości filtrów i walidacją istniejących instalacji w pomieszczeniach czystych, wykonało również pomiary szczelności osadzenia oraz integralności filtra HEPA, wg normy PN-EN ISO 14644-3 dla modułu Stropu Laminarnego oraz Nawiewnika typu NH z filtrem HEPA. Badania zakończyły się wynikiem pozytywnym.

 

Z pełną odpowiedzialnością przekazujemy foldery w ręce naszych Doradców Techniczno-Handlowych i zapraszamy do kontaktu z wybranym oddziałem regionalnym.

 

Do pobrania: http://climagold.com/wp-content/uploads/2016/11/Clima-Gold-folder-w-wersji-interaktywnej-PL2.pdf