Konferencja „SZPITALE ŁÓDŹ 18.10.2017 – bezpieczny i nowoczesny szpital. Co o tym decyduje?”

Konferencja „SZPITALE ŁÓDŹ 18.10.2017 – bezpieczny i nowoczesny szpital. Co o tym decyduje?”

 

Za nami Konferencja „SZPITALE ŁÓDŹ 18.10.2017 – bezpieczny i nowoczesny szpital. Co o tym decyduje?” w EXPO – Łódź, w której 18.10.2017 r., Clima Gold miała przyjemność brać udział. Tematem, który został poruszony, była „Wentylacja pomieszczeń szpitalnych – główne problemy i sposoby ich rozwiązywania”.

Czy wiesz jakie najczęstsze problemy możesz napotkać przy projektowaniu, budowie i modernizacji szpitali? Czego potrzebuje współczesny szpital? Czy znasz wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz sposoby na uniknięcie najczęstszych problemów i błędów we wszystkich fazach procesu budowlanego i eksploatacyjnego? Wszystko to przedyskutowano podczas konferencji poświęconej projektowaniu, budowie, bezpieczeństwie i zarządzaniu obiektami ochrony zdrowia.

W trakcie spotkania pokazano, m.in.: projektowanie bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej w środowisku medycznym i wskazano dobre praktyki projektowe w zakresie Nowoczesnego Data Center w szpitalu, w oparciu o zrealizowane inwestycje w Polsce. Omówiono zasady projektowania oświetlenia sal operacyjnych, sal pooperacyjnych, sal chorych oraz lotnisk przyszpitalnych oraz problemy projektowe – m.in. zagrożenia związane z niewłaściwą eksploatacją systemów HVAC.

Konferencji towarzyszyła wystawa i testy rozwiązań, przygotowane przez producentów rozwiązań dedykowanych dla szpitali i placówek medycznych.

 

Dziękujemy za liczny udział w wydarzeniu!

 

Folder – Oferta dla szpitali i pomieszczeń o wysokich wymaganiach higienicznych