URZĄDZENIA

Zastosowanie bakteriobójczych promienników ultrafioletowych UV-C w centralach wentylacyjnych Clima Gold pozwala na zapewnienie czystszego i bezpiecznego powietrza dostarczanego do wentylowanych pomieszczeń. Promienniki ultrafioletowe emitują na tyle wysokie dawki promieniowania z zakresu UV-C, aby sprostać nawet bardzo wysokim warunkach eksploatacyjnych.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI ZASTOSOWANIA JONIZATORÓW W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH:

  • Bardzo wysoka skuteczność dezaktywacji drobnoustrojów na poziomie 90-99,9% potwierdzona w badaniach laboratoryjnych
  • Promienniki UV-C stosowane w centralach Clima Gold charakteryzują się niezawodnością i ciągłością pracy o stałych parametrach
  • Technologia wolna od szkodliwego ozonu i innych produktów ubocznych
  • Redukcja zużytej energii dzięki utrzymaniu oporów powietrza na stałym poziomie. Zastosowanie lamp UV-C przeciwdziała tworzeniu się filmu mikrobiologicznego na lamelach wymienników ciepła.
  • Redukcja syndromu chorego budynku, a w konsekwencji zmniejszenie absencji pracowników. Montaż UVGI w centralach wentylacyjnych wpływa na poprawę ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia osób przebywających w pomieszczeniach
  • Zdrowsza alternatywa dla dezynfekcji chemicznej. Zastosowanie promienników ultrafioletowych nie prowadzi do pojawienia się biofilmu odpornego na środki chemiczne.
  • Redukcja kosztów eksploatacyjnych poprzez zastąpienie cyklicznych i kosztownych dezynfekcji chemicznych lub ozonowania. Technologia UVGI wymaga bardzo rzadkich przerw serwisowych – wymiana świetlówki wymagana jest po 18 tysiącach godzin pracy.

PRZEZNACZENIE

Technologia UVGI przeznaczona jest do stosowania w budynkach komercyjnych, mieszkalnych, halach produkcyjnych oraz placówkach użyteczności publicznej w celu ciągłego, bezpiecznego oczyszczania powietrza.

 

CHARAKTERYSTYKA

Światło UV to promieniowanie elektromagnetyczne o długościach fal krótszych niż światło widzialne, ale dłuższych niż promieniowanie rentgenowskie. UV jest podzielone na kilka zakresów długości fal, przy czym UV o krótkiej długości fali z zakresu UV-C od 200 nm do 280 nm wykazuje działanie silnie eliminujące drobnoustroje. Dzieje się tak, ponieważ fale z tego zakresu są silnie absorbowane przez kwasy nukleinowe. Pochłonięta energia powoduje powstawanie defektów w strukturach DNA I RNA, co przyczynia się do zaprzestania replikacji komórek lub powstawania niezbędnych białek. Powoduje to śmierć lub inaktywację organizmu.

 

Nowoczesne promienniki wysokiej mocy dostępne w ofercie Clima Gold wytwarzają promieniowanie UV-C o długości fali 254 nm w wysokich dawkach poprzez wyładowanie elektryczne w mieszaninie gazów pod niskim ciśnieniem zamkniętym w kwarcowej tubie. Dzięki zastosowaniu najwyższej klasy materiałów mamy pewność generowania promieniowania o długości fali 254 nm o stałej mocy przez cały okres eksploatacji nie tworząc szkodliwego ozonu.

 

ZASTOSOWANIE UVGI W ZWALCZANIU WIRUSÓW, W TYM SARS-CoV-2

Wirus SARS-CoV-2 należy do grupy koronawirusów, z pojedynczą nicią który wywołuje ostrą chorobę układu oddechowego COVID-19. Przeprowadzane badania na zastosowanie UVGI dały pozytywne wyniki w walce z rozprzestrzenianiem się w pomieszczeniach wirusów SARS i MERS, dwoma wirusami bardzo podobnymi do obecnego koronawirusa. Należy podkreślić, że promienniki UVGI stosowane w centralach są tym bardziej skuteczne w unieszkodliwianiu mikroorganizmów,  im prostsza jest ich budowa komórkowa i mniejszy rozmiar, w przeciwieństwie do tradycyjnych systemów filtracji. Unieszkodliwione mikroorganizmy należy jednak wychwycić na filtrze wtórnym, zatrzymując również większe drobiny. Zastosowanie filtrów w klasie powyżej ISO ePM10 95% (dla przykładu klasa F7 ISO ePM2,5 65% ) w połączeniu z UVGI daje najlepsze rezultaty.

 

UMIEJSCOWIENIE I INSTALACJA PROMIENNIKÓW UVGI W CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Odpowiednio dobrana moc promienników może neutralizować zanieczyszczenia mikrobiologiczne w przepływającej strudze powietrza,  nawet przy bardzo krótkim czasie kontaktu. Jednak w celu intensyfikacji skuteczności, promienniki powinny być instalowane w miejscach, w których następuje aglomeracja mikroorganizmów na powierzchniach komponentów central wentylacyjnych,  lub ich redystrybucja z powietrza usuwanego z pomieszczeń. Są to miedzy innymi sekcje chłodnic wodnych oraz freonowych, sekcje wymienników obrotowych, sekcje recyrkulacji oraz wszelkiego rodzaju sekcje w których występują zwilżone powierzchnie w tym tace ociekowe.

 

BEZPIECZEŃSTWO PRACY URZĄDZENIA WYPOSAŻONEGO W UVGI

Promieniowanie ultrafioletowe o długości fali 254 nm silnie reaguje z organizmami żywymi, jest więc szkodliwe dla ludzkiego wzroku i skóry. Prawidłowo zaprojektowana sekcja wykorzystująca promienniki UVGI wyposażona jest w kontaktron rozłączający zasilanie w przypadku nieautoryzowanego zdjęcia ochrony inspekcyjnej. Dodatkowo, w centralach wentylacyjnych Clima Gold stosuje się okno inspekcyjne wykonane z tworzywa nieprzepuszczającego promienia UV. Na osłonach sekcji umieszczone jest odpowiednie ostrzeżenie ostrzegające przed zagrożeniem.

 

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA DLA CENTRAL WENTYLACYJNYCH CLIMA GOLD:

 

Promienniki UV-C


 

Promienniki UV-C stosowane w centralach wentylacyjnych Clima Gold mają różne natężenia mocy i wymiary. Parametry te dobieramy tak, aby ilość promieniowania była dostosowana do konkretnego zapotrzebowani Klienta i zgodna z pozyskanymi danymi doświadczalnymi.

Promienniki montowane są w centrali na specjalnie przygotowanym stelażu i podłączone do zasilania w rozdzielnicy centrali.