optima spec

Centrala OPTIMA SPEC (specjalna) wykonywana jest na specjalne i indywidualne zamówienia o niestandardowych konfiguracjach, nie katalogowych wymiarach i wydajności.
Urządzenia przygotowane z myślą o zastosowaniach w przemyśle – chemoodporne oraz o podwyższonej wytrzymałości materiałowej.

PRZEZNACZENIE
Różnego rodzaju obiekty i zakłady przemysłowe, fabryki, rafinerie.
Istnieje możliwość skonfigurowania wymiarów, gabarytów i funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych wymagań każdego obiektu i pomieszczenia (w tym również garaży), które wymaga systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego.

FUNKCJE
Wentylacja, Ogrzewanie, Chłodzenie, Nawilżanie, Osuszanie

TYPOSZEREG
✓ Wydajność: do 110 000 m3/h.
✓ Centrale nawiewne, wywiewne, nawiewno – wywiewne, bezkanałowe, centrale typu Rooftop.
✓ Na prośbę Klienta oferujemy centrale o większej wydajności.

TYP ODZYSKU
✓ Wymiennik krzyżowy
✓ Wymiennik krzyżowy przeciwprądowy
✓ Wymiennik obrotowy
✓ Wymienniki z czynnikiem pośredniczącym
✓ Rurka ciepła
✓ Pompa ciepła/Agregat chłodniczy
✓ Komora mieszania
✓ Kombinacja wymienionych typów odzysku

CHARAKTERYSTYKA
✓ Najwyższej jakości podzespoły i elementy, wyłącznie europejskich producentów.
✓ Wyposażenie w elementy EX.
✓ Chemoodporność.
✓ Możliwość pracy w warunkach większego zasolenia.