W ostatnich dniach wyjechały od nas centrale wentylacyjne wyprodukowane dla producenta opakowań i worków foliowych, fabryki Polipak w Środzie Wielkopolskiej. Duże przedsięwzięcie logistyczne, bo to aż 15 TIR-ów, ale przede wszystkim duże wyzwanie projektowe i produkcyjne.

Ostatni etap zamówienia to 5 central wentylacyjnych Optima, które obsługiwać będą nowo wybudowaną fabrykę o powierzchni 22 000 m2! Taka powierzchnia wymusiła bardzo wysoką wydajność urządzeń – wydatek każdej centrali to 40 400 m3/h, a więc łącznie to 202 000 m3/h.

Zastosowanie chłodnic ewaporacyjnych

W centralach dla Polipak zastosowaliśmy rzadko spotykane w Polsce rozwiązanie – chłodnice ewaporacyjne, czyli złoża celulozowe zraszane wodą prosto z wodociągów. W takich chłodnicach, zwanych również adiabatycznymi, zimna woda odparowuje obniżając temperaturę oraz zwiększając wilgotność powietrza. Jest to alternatywa wobec konwencjonalnych, sprężarkowych systemów chłodzenia.
Jest wiele zalet (porównując z systemami sprężarkowymi) zastosowania chłodnic ewaporacyjnych, zwłaszcza w dużych obiektach, np. halach produkcyjnych, magazynowych wymagających ściśle określonej temperatury i wilgotności powietrza:

  • znaczące obniżenie kosztów chłodzenia: dużo mniejsze zapotrzebowanie na energie elektryczną
  • łatwa instalacja, całość osprzętu zabudowana jest w centrali wentylacyjnej, wykonawca musi jedynie doprowadzić przyłącze wody
  • czynnikiem chłodzącym jest woda, co ogranicza konieczność transportu i uzupełniania chłodziwa
  • obniżenie emisji CO2, nawet o 80%

Aby uzyskać maksymalną efektywność sterowania układem chłodzenia przy utrzymaniu najwyższego komfortu, stworzyliśmy autorski algorytm zarządzania pracą chłodnicy ewaporacyjnej. Zastosowanie naszej automatyki gwarantuje osiągniecie optymalnych parametrów.

Nowy obiekt Polipak wyposażyliśmy na wcześniejszym etapie j realizacji w 6 central Opal Compact i Optima Compact wyposażonych w kompletne układy regulacji do nagrzewnic wodnych CPR co znacznie upraszcza i skraca proces instalacji rządzeń. Ich sumaryczna wydajność to 26 440 m3/h.

Realizacja: Clima Gold Poznań

Generalny wykonawca: WPiP