Jakość powietrza wewnątrz budynków

Od czasu, kiedy smog zaczął być poważnym problemem także w Polsce,  zaczęliśmy poświęcać więcej uwagi pomiarom jakości powietrza. Dotyczy to jednak głównie poziomu zanieczyszczeń na zewnątrz. Znaczniej mniej wiemy,o tym, czym oddychamy wewnątrz budynków, mimo tego, że spędzamy tam większość naszego czasu (wg.  statystyk jest to nawet 90% czasu). Z badań amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) wynika, że stężenie substancji szkodliwych jest od 2 do 5 razy większe w budynkach niż w powietrzu zewnętrznym. Potwierdziły to badania przeprowadzone w Polsce w 232 obiektach przez producenta filtrów SFM Filtry i opisane w Ogólnopolskim Raporcie Jakości Powietrza. Według Raportu wyższy poziom zanieczyszczeń w powietrzu w budynku niż na zewnątrz odnotowany został w:

 • 58% zakładów pracy
 • 56% placówek medycznych
 • 55% ośrodkach sportowych i rekreacyjnych
 • 50% kamienic i bloków mieszkalnych
 • 45% restauracji
 • 38% obiektów kulturalnych
 • 33% mieszkań i domów prywatnych
 • 33% przestrzeni komunikacyjnych
 • 29% przestrzeni dla dzieci i młodzieży
 • 32% galerii handlowych
 • 31% powierzchni biurowych
 • 27% sklepów
 • 20% hoteli

Na jakość powietrza w budynkach wpływa wiele czynników środowiskowych, geograficznych, biologicznych, a także zastosowanie (lub brak) systemów wentylacyjnych.

Zanieczyszczenia, na jakie narażenie jesteśmy przebywając w budynkach to głównie

 • kurz
 • pyłki roślin
 • zarodniki grzybów i pleśni
 • bakterie i wirusy
 • roztocza i odchody zwierząt
 • wysokie stężenie dwutlenku węgla i cząsteczki pary

Czyste powietrze w pomieszczeniach dzięki promieniowaniu UV-C

Większość zanieczyszczeń zatrzymują filtry w centralach wentylacyjnych, ale jednocześnie kanały wentylacyjne i sama centrala wentylacyjna mogą być miejscem rozwoju drobnoustrojów. Sprzyjają temu warunki szczególnie w sekcjach chłodnic, wymienników obrotowych, recyrkulacji. Stwarza to pewne zagrożenie przedostania się zanieczyszczeń do oczyszczonego wcześniej powietrza. Aby wyeliminować ryzyko i jeszcze skuteczniej poprawiać jakość powietrza w pomieszczeniach można zastosować w urządzeniu wentylacyjnym technologię UVGI, czyli bakteriobójcze napromienianie ultrafioletowe.

Promieniowanie UV-C od lat stosowane jest jako skuteczna i bezpieczna metoda dekontaminacji powietrza i powierzchni w zamkniętych pomieszczeniach. UV-C unieszkodliwia bakterie, wirusy, zarodniki, roztocza. Fale emitowane przez UVGI są silnie absorbowane przez DNA i RNA drobnoustrojów, niszcząc te struktury. Dzięki temu komórki przestają replikować i następuje inaktywacja lub śmierć patogenu.

Promienniki UV-C, które stosowane są w centralach wentylacyjnych mają różne natężenie mocy oraz wymiary. Dobór odpowiednich urządzeń uzależniony jest od wydatku centrali wentylacyjnej wyrażonego w [m3/h] doświadczalnych. Promienniki montowane są w centrali na specjalnie przygotowanym stelażu i podłączone do zasilania w rozdzielnicy centrali.