URZĄDZENIA

Zastosowanie kontrolowanej jonizacji bipolarnej w centralach wentylacyjnych Clima Gold pozwala na dystrybucję powietrza nasyconego jonami, które mają zdolność do niszczenia wirusów, bakterii oraz innych patogenów w wentylowanym pomieszczeniu. Bardzo wysoka skuteczność jest osiągana dzięki generacji jonów dodatnich jak i ujemnych w ogromnej ilości (840 mln jonów/cm3/sec/moduł), co bardzo ważne proces generacji jonów nie powoduje pojawiania się, szkodliwego dla ludzkiego zdrowia ozonu.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI ZASTOSOWANIA JONIZATORÓW W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH:

  • Niezwykle ekonomiczny i skuteczny sposób na walkę z bakteriami i wirusami,  w tym z wirusem SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19
  • Proces oczyszczania powietrza przebiega w czasie przebywania ludzi w pomieszczeniu, więc walka z patogenem rozpoczyna od chwili jego pojawienia się w pomieszczeniu (pojawienie się roznosiciela w grupie ludzi zdrowych)
  • Bipolarna jonizacja igłowa jest bezpieczna zarówno dla osób i zwierząt przebywających w pomieszczeniu jak i dla przedmiotów martwych się tam znajdujących.
  • Możliwość znacznej redukcji zużytej energii dzięki możliwości zmniejszenia ilości dystrybuowanego powietrza oraz możliwości zmniejszenia ilości świeżego powietrza na korzyść powietrza recyrkulowanego.

PRZEZNACZENIE

Technologia bipolarnej jonizacji igłowej przeznaczona jest do stosowania w budynkach komercyjnych, mieszkalnych, halach produkcyjnych oraz placówkach publicznych w celu ciągłego, bezpiecznego oczyszczania powietrza. Opatentowana technologia posiada certyfikaty UL oaz CE zezwalające na pracę w budynkach o najwyższych wymaganiach technologicznych.

 

CHARAKTERYSTYKA

Igłowa dwubiegunowa jonizacja powietrza wykorzystuje ładunek elektronów o energii poniżej wartości 12,07 [eV] do stworzenia pola plazmowego wypełnionego dodatnimi i ujemnymi jonami. Wytworzone w ten sposób kationy oraz aniony porywane są przez strumień powietrza utworzony w centrali wentylacyjnej, łącząc się z cząsteczkami, patogenami i molekułami gazów. Proces ten powoduje łączenie się mikrocząstek, które aglomerują do skupisk o większych rozmiarach i masie, pozwalając na ich skuteczniejsze filtrowanie.
Dodatkowo, na skutek połączenia się kationów i anionów z patogenami takimi jak wirusy, bakterie oraz zarodniki pleśni,  zachodzi ich dezaktywacja biologiczna poprzez odebranie molekuł wodoru z ich struktury RNA/DNA.

 

WYNIKI BADAŃ SKUTECZNOŚCI ZASTOSOWANIA JONIZATORÓW W ZWALCZANIU PATOGENÓW

 

ZASTOSOWANIE JONIZATORÓW W ZWALCZANIU LZO

Dodatnio i ujemnie naładowane jony wytwarzane w polu plazmowym zachodzą w reakcję również z lotnymi związkami organicznymi „LZO” odpowiedzialnymi za uciążliwe zapachy,  powodując ich rozkład do prostszych, nieszkodliwych związków takich jak O2, N2, oraz H2O. 

 

INSTALACJA JONIZATORÓW W CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Podczas montażu generatora jonów należy mieć na uwadze jego umiejscowienie w centrali wentylacyjnej. Czas życia i aktywnego oddziaływania jonów to 60 sekund. Jonizator powinien więc znaleźć się w możliwie bliskiej odległości od pomieszczenia do którego dystrybuowane jest powietrze. Aby uzyskać maksymalny efekt w pomieszczeniach wentylowanych, najlepiej umiejscowić urządzenie na wylocie z centrali za filtrem wtórnym. Jeśli celem użytkownika centrali wentylacyjnej jest utrzymanie w jej obrębie czystości i zwiększenie klasy filtracji powietrza, jonizator należy umiejscowić na wlocie centrali.

 

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA DLA CENTRAL WENTYLACYJNYCH CLIMA GOLD

Generatory jonów


 

Kompaktowe Generatory Jonów FC30 i FC48

Przeznaczone do produktów Opal Compact oraz Optima

Jednostka została zaprojektowana do montażu wewnątrz centrali wentylacyjnych o wydajności do 5000 m3/h. Kompaktowy rozmiar i proste wymagania montażowe pozwalają na montaż niemal w dowolnym miejscu w ciągu kilku minut, najlepiej przy wlocie wentylatora. Kompozytowa konstrukcja pozwala na montaż w środowiskach korozyjnych.
Urządzenie musi być zamontowane prostopadle do strumienia powietrza (powietrze powinno przepływać przez igły jak piłka przez słupki bramki). Należy je zamontować w taki sposób, aby igły były wystawione na działanie strumienia powietrza.

 

Modułowy Generator Jonów iMOD

Przeznaczony do produktów central Optima oraz Optima Compact

Jednostka została zaprojektowana do montażu wewnątrz centrali wentylacyjnych o dużych strumieniach powietrza powyżej 5000 m3/h. Urządzenie może być montowane w centrali wentylacyjnej na dowolnej długości do 3 m          z łączonych ze sobą 15 centymetrowych modułów. Wykonany jest z kompozytu i włókna węglowego. Może być montowany w środowiskach korozyjnych.

 

Elastyczny Moduł Jonizujący iRIB

Jednostka zaprojektowana do montażu w trudnodostępnych miejscach.

Idealnie sprawdzi się w fancoilach, klimatyzatorach i kurtynach powietrznych. Wykonana jest z elastycznego materiału    Kapton® – elastycznego materiału odpornego na chemikalia i temperaturę, zawierającego obwód z emiterami jonów z włókna węglowego, przylutowanymi do obwodu. Zastosowana technologia zapewnia najwyższy poziom jonizacji przy najmniejszej ilości energii w najbardziej kompaktowym rozmiarze. Generator jonów iRIB jest dostępny w dwóch długościach: 45 cm i 90 cm, zaprojektowany do montażu wewnątrz urządzeń o strumieniach powietrza do 5400 m3/30 cm modułu.

Czujniki


 

Przetwornik ilości jonów iMesure

Czujnik ilości jonów iMesure montowany jest na stałe w kanale za dowolnym urządzeniem do jonizacji. Przetwornik mierzy poziomy jonów w czasie rzeczywistym i przesyła raporty z pomiarów do systemu zarządzania budynkiem. Czułość pomiarów można ustawić w zależności od zastosowania    i lokalizacji w kanale. Obejmuje trzy poziomy czułości: 20 000/200 000/2 000 000 jonów/cm3/s.

 

Detektor jonizacyjny iDetect

Detektor iDetect przeznaczony jest do montażu kanałowego. Jego zadaniem jest monitoring stanu jonizacji w komorze ciśnieniowej w celu potwierdzenia, że zainstalowany generator jonów działa poprawnie.