OPTIMA COMPACT MONOBLOCK

OPTIMA COMPACT MONOBLOCK

optima compact monoblock Typoszereg central wentylacyjnych o konstrukcji bezszkieletowej, znajdujących zastosowanie w nawiewno-wywiewnych systemach wentylacji mechanicznej. Zaprojektowane centrale, stanowiące główny element każdego systemu wentylacyjnego, zapewniają...