TOPAZ

Aparaty grzewczo – wentylacyjne TOPAZ przystosowane są głównie do pracy na powietrzu obiegowym.
Istnieje możliwość zamontowania dodatkowej komory mieszającej, wówczas można mieszać powietrze obiegowe i zewnętrzne lub czerpać tylko powietrze zewnętrzne.

PRZEZNACZENIE
Ogrzewanie i wentylowanie obiektów, tj. hale przemysłowe, magazyny, warsztaty, hurtownie, sklepy.
Aparaty przystosowane do pracy wewnątrz budynku – pod stropem lub na ścianie.
Istnieje możliwość skonfigurowania wymiarów, gabarytów i funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego.

FUNKCJE
Wentylacja, Ogrzewanie, Osuszanie

TYPOSZEREG
✓ Wydajność: 1500 ÷ 6250 m3/h
✓ 4 rodzaje wielkości
✓ Centrale nawiewne, wywiewne.

TYP ODZYSKU
Recyrkulacja

CHARAKTERYSTYKA
✓ Najwyższej jakości podzespoły i elementy o podwyższonym wykonaniu specjalnym – higienicznym, wyłącznie europejskich producentów.
✓ Mała i zwarta konstrukcja.
✓ Aparaty wyposażone w uchwyty do podwieszania.