PURO

Modułowe centrale higieniczne PURO przystosowane są głównie do pracy na powietrzu świeżym. Zapewniają czyste powietrze, z możliwością zastosowania odzysku ciepła na poziomie 50-67%.
Dodatkowym atutem central jest ich prosty dobór, montaż i serwis.

PRZEZNACZENIE
Ogrzewanie i wentylowanie obiektów, tj. szpitale, przychodnie, laboratoria czy np. hale produkcji części elektronicznych.
Istnieje możliwość skonfigurowania wymiarów, gabarytów i funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego.

FUNKCJE
Wentylacja, Ogrzewanie, Chłodzenie, Nawilżanie, Osuszanie

TYPOSZEREG
✓ Wydajność: 2500 ÷ 9500 m3/h
✓ 3 rodzaje wielkości
✓ Centrale nawiewne, wywiewne, nawiewno – wywiewne.

TYP ODZYSKU
Rurka ciepła

CHARAKTERYSTYKA
✓ Najwyższej jakości podzespoły i elementy o podwyższonym wykonaniu specjalnym – higienicznym, wyłącznie europejskich producentów.
✓ Specjalna konstrukcja, zapewniająca skuteczną izolację termiczną i akustyczną.
✓ Kompaktowe wymiary oraz skonfigurowana automatyka, współpracująca z protokołami ModBus, Ethernet, Lonwork i BACNet, gotowa do uruchomienia.
✓ Przestrzenie między wymiennikami, gwarantujące niekłopotliwą obsługę i serwis.
✓ Skośne podłogi, duże wizjery inspekcyjne oraz oświetlenie w sekcjach filtrów, wentylatorowych i pustych, kompaktowe wymiary.