optima

Uniwersalna sekcyjna centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna OPTIMA.

Centrala OPTIMA – to nowoczesny i energooszczędny produkt, przeznaczony do obsługi różnego rodzaju obiektów, w celu zapewnienia im odpowiedniej wentylacji i klimatyzacji. Zastosowanie standardowych rozwiązań sprawia, że centrala charakteryzuje się szerokim zakresem użyteczności.

PRZEZNACZENIE
Istnieje możliwość skonfigurowania wymiarów, gabarytów i funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego.

FUNKCJE
Wentylacja, Ogrzewanie, Chłodzenie, Nawilżanie, Osuszanie

TYPOSZEREG
✓ Wydajność: 1 000 ÷ 65 000 m3/h (0,27 ÷ 18,05 m3/s)
✓ 11 rodzajów wielkości – z możliwością indywidualnej, odpowiedniej modyfikacji.
✓ Centrale nawiewne, wywiewne, nawiewno – wywiewne, bezkanałowe, centrale typu Rooftop.
✓ Na prośbę Klienta oferujemy centrale o większej wydajności.

TYP ODZYSKU
✓ Wymiennik krzyżowy
✓ Wymiennik krzyżowy przeciwprądowy
✓ Wymiennik obrotowy
✓ Wymienniki z czynnikiem pośredniczącym
✓ Rurka ciepła
✓ Pompa ciepła/Agregat chłodniczy
✓ Komora mieszania
✓ Kombinacja wymienionych typów odzysku

CHARAKTERYSTYKA
✓ Najwyższej jakości podzespoły i elementy, wyłącznie europejskich producentów, mogące zapewnić wytrzymałość w najcięższych warunkach.
✓ Zdejmowane panele na dociski lub drzwi inspekcyjne, ułatwiające dostęp do podzespołów.
✓ Dwa warianty usytuowania strony obsługi: lewy lub prawy.
✓ Wlot do centrali wyposażony w czerpnię (z odkraplaczem), zintegrowaną z urządzeniem.
✓ Wylot centrali wyposażony w wyrzutnię powietrza, zintegrowaną z urządzeniem.
✓ Szeroki zakres pracy w zmiennych warunkach (klimatycznych, szkodliwych).
✓ Wyposażenie podstawowe: przepustnice regulacyjne wielopłaszczyznowe (wewnątrz urządzeń), króćce elastyczne.
✓ Wyposażenie dodatkowe: oświetlenie zewnętrzne, okna inspekcyjne (bulaje), zamki z kluczem i inne.