optima top

Centrale dachowe OPTIMA TOP przeznaczone są do wentylacji i ogrzewania/chłodzenia pomieszczeń o dużej kubaturze – nie posiadających wewnątrz ścian działowych.

Zazwyczaj w tego typu pomieszczeniach nie ma możliwości poprowadzenia typowej, kanałowej instalacji wentylacyjnej lub jest to mocno utrudnione. Urządzenia te, domyślnie składają się z dwóch jednostek funkcyjnych, wewnętrznej oraz zewnętrznej, umiejscowionej zazwyczaj na dachu obiektu.

PRZEZNACZENIE
Obiekty o charakterze otwartym, tj. hale produkcyjne, magazyny, hale sprzedaży, sale gimnastyczne lub inne obiekty sportowe.
Istnieje możliwość skonfigurowania wymiarów, gabarytów i funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego.

FUNKCJE
Wentylacja, Ogrzewanie, Chłodzenie, Nawilżanie, Osuszanie

TYPOSZEREG
✓ Wydajność: 5000 lub 8000 m3/h
✓ 2 rodzaje wielkości – z możliwością indywidualnej, odpowiedniej modyfikacji

TYP ODZYSKU
✓ Wymiennik krzyżowy
✓ Wymiennik krzyżowy przeciwprądowy
✓ Wymienniki z czynnikiem pośredniczącym
✓ Komora mieszania
✓ Kombinacja wymienionych typów odzysku

CHARAKTERYSTYKA
✓ Najwyższej jakości podzespoły i elementy, wyłącznie europejskich producentów, mogące zapewnić wytrzymałość w najcięższych warunkach.
✓ Dwie jednostki stanowiące całość:
– zewnętrzna, montowana na dachu wentylowanego obiektu, składająca się z: wentylatora nawiewu, wentylatora wywiewu, układu przepustnic: powietrza świeżego, wyrzucanego i recyrkulacji, wymiennika krzyżowego, czerpni i wyrzutni oraz filtra nawiewu,
– wewnętrzna (podstropowa), umieszczona wewnątrz wentylowanego pomieszczenia, składająca się z: nawiewnika wirowego (opcja), nagrzewnicy bądź chłodnicy oraz filtra wywiewu.
✓ Urządzenie wyposażone w zestaw przepustnic regulacyjnych oraz osłony inspekcyjne od strony obsługowej, ułatwiające dostęp do podzespołów centrali.
✓ Układ automatyki utrzymuje żądaną temperaturę w pomieszczeniu, sterując pracą recyrkulacji i nagrzewnicy.
✓ Urządzenie może pracować w trzech trybach: pełnej recyrkulacji z ogrzewaniem, wentylacji z recyrkulacją bez ogrzewania oraz wentylacji z ogrzewaniem i recyrkulacją.
✓ Automatyka zabezpiecza nagrzewnicę wodną przed zamarznięciem.