optima compact

Grupa central wentylacyjnych sekcyjnych o konstrukcji bezszkieletowej (wielkość: 12-17), a uzupełnieniem typoszeregu są urządzenia, których szkielet wykonany jest z profili aluminiowych (wielkość: 18-20).

Centrale Optima Compact znajdują zastosowanie w nawiewnych, wywiewnych oraz nawiewno-wywiewnych systemach wentylacji mechanicznej.
Zaprojektowane centrale, stanowiące główny element każdego systemu wentylacyjnego, zapewniają ciągłą dystrybucję do obsługiwanych pomieszczeń powietrza świeżego, które podlega ogrzaniu w bloku odzysku ciepła przez strumień powietrza zużytego. 

W centralach OPTIMA COMPACT urządzenia odpowiedzialne za odzysk ciepła to:
– regeneracyjny wymiennik obrotowy,
– rekuperator o przepływie krzyżowym oraz rekuperator o przepływie krzyżowo-przeciwprądowym.

PRZEZNACZENIE

Urządzenia OPTIMA COMPACT przeznaczone są do montażu w zakładach przemysłowych i usługowych, w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, w tym w obiektach służby zdrowia. Urządzenia do typowych zastosowań w wentylacji komfortu.

FUNKCJE
Wentylacja, Ogrzewanie, Chłodzenie, Nawilżanie, Osuszanie

TYPOSZEREG
✓ Wydajność:
– OPTIMA COMPACT Z WYMIENNIKIEM OBROTOWYM: 1120 ÷ 42500 m3/h,
– OPTIMA COMPACT Z WYMIENNIKIEM PRZECIWPRĄDOWYM: 1120 ÷ 27600 m3/h,
– OPTIMA COMPACT Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM: 800 ÷ 31400 m3/h.
✓ 9 rodzajów wielkości – z możliwością stworzenia indywidualnej, odpowiedniej konfiguracji urządzeń.
✓ Centrale nawiewne, wywiewne, nawiewno – wywiewne. 

TYP ODZYSKU
✓ Wymiennik obrotowy
✓ Wymiennik przeciwprądowy
✓ Wymiennik krzyżowy

CHARAKTERYSTYKA
✓ Kompaktowe wymiary urządzeń.
✓ Konstrukcja i obudowa centrali:
– konstrukcja bezszkieletowa (wielkość: 12-17), szkieletowa z profili aluminiowych (wielkość: 18-20),
– panele osłonowe typu sandwich, wykonane z blachy oraz wypełnienia z wełny mineralnej,
– panele stałe, zdejmowane, drzwi wypełnione wełną mineralną o grubości: 60 mm (wielkość: 12-17), 50 mm (wielkość: 18-20),
– centrale posadowione na ramie o wysokości 120 mm lub 80 mm (opcjonalnie).
✓ Zainstalowane w urządzeniach wymienniki odzysku ciepła osiągają wysokie sprawności – minimum 73% (zgodnie z restrykcyjnymi postanowieniami Rozporządzenia Komisji UE nr 1253/2014).
✓ Urządzenia posiadają energooszczędne zespoły wentylatorowe o bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej – sterowanie elektroniczne wbudowane lub za pomocą przemiennika częstotliwości.
✓ Centrale mogą zostać wyposażone w automatykę zintegrowaną fabrycznie.