optima compact monoblock

Typoszereg central wentylacyjnych o konstrukcji bezszkieletowej, znajdujących zastosowanie w nawiewno-wywiewnych systemach wentylacji mechanicznej.

Zaprojektowane centrale, stanowiące główny element każdego systemu wentylacyjnego, zapewniają ciągłą dystrybucję do obsługiwanych pomieszczeń powietrza świeżego, które podlega ogrzaniu w bloku odzysku ciepła przez strumień powietrza zużytego.

W centralach OPTIMA COMPACT MONOBLOCK urządzenia odpowiedzialne za odzysk ciepła to:
– regeneracyjny wymiennik obrotowy,
– rekuperator o przepływie krzyżowym oraz rekuperator o przepływie krzyżowo-przeciwprądowym.

Optima Compact Monoblock, to centrale typu “plug and play”, wyposażone w zintegrowaną automatyką sterującą.
Urządzenia są fabrycznie okablowane oraz skonfigurowane, a zatem po zamontowaniu ich na obiekcie, podłączeniu kanałów, zasilania oraz źródeł ciepła i chłodu są przygotowane do użytkowania.

PRZEZNACZENIE
Centrale OPTIMA COMPACT MONOBLOCK dedykowane są nawiewno-wywiewnym instalacjom wentylacyjnym i klimatyzacyjnym. Urządzenia przeznaczone do montażu w zakładach przemysłowych i usługowych,
w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, w tym w obiektach służby zdrowia. Urządzenia do typowych zastosowań w wentylacji komfortu.

FUNKCJE
Wentylacja, Ogrzewanie, Chłodzenie, Nawilżanie, Osuszanie

TYPOSZEREG
✓ Wydajność:
– OPTIMA COMPACT MONOBLOCK Z WYMIENNIKIEM OBROTOWYM: 740 ÷ 10400 m3/h,
– OPTIMA COMPACT MONOBLOCK Z WYMIENNIKIEM PRZECIWPRĄDOWYM: 740 ÷ 7780 m3/h,
– OPTIMA COMPACT MONOBLOCK Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM: 800 ÷ 7400 m3/h.
✓ 7 rodzajów wielkości – z możliwością stworzenia indywidualnej, odpowiedniej konfiguracji urządzeń.
✓ Centrale nawiewno – wywiewne.

TYP ODZYSKU
✓ Wymiennik obrotowy
✓ Wymiennik przeciwprądowy
✓ Wymiennik krzyżowy

CHARAKTERYSTYKA
✓ Kompaktowe wymiary urządzeń.
✓ Konstrukcja i obudowa centrali:
– konstrukcja bezszkieletowa (samonośna), dzięki czemu urządzenia te charakteryzują się wysoką izolacyjnością termiczną oraz akustyczną,
– panele osłonowe typu sandwich wykonane z blachy oraz z wypełnienieniem z wełny mineralnej,
– panele stałe, zdejmowane, drzwi wypełnione wełną mineralną o grubości 60 mm,
– centrale posadowione na ramie o wysokości 120 mm lub 80 mm (opcjonalnie).
✓ Zainstalowane w urządzeniach wymienniki odzysku ciepła osiągają wysokie sprawności – minimum 73% (zgodnie z restrykcyjnymi postanowieniami Rozporządzenia Komisji UE nr 1253/2014).
✓ Urządzenia posiadają energooszczędne zespoły wentylatorowe o bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej – sterowanie elektroniczne wbudowane lub za pomocą przemiennika częstotliwości.
✓ Centrale wyposażone są w automatykę zintegrowaną fabrycznie.
✓ Okablowanie, pierwsze uruchomienia oraz wstępne nastawy i konfiguracja w fabryce – urządzenia gotowe do użytkowania!