opal

Centrale wentylacyjne podwieszane OPAL zostały zaprojektowane z myślą o montażu w strefie przysufitowej (przestrzeni międzystropowej) lub przestrzeniach podpodłogowych.

Centrale OPAL posiadają specjalny system do instalacji, zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej.

PRZEZNACZENIE
Obiekty o małej i średniej wielkości – restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele oraz biura.
Istnieje możliwość skonfigurowania wymiarów, gabarytów i funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego.

FUNKCJE
Wentylacja, Ogrzewanie, Chłodzenie, Nawilżanie, Osuszanie

TYPOSZEREG
✓ Wydajność: 400 ÷ 4200 m3/h
✓ 5 rodzajów wielkości
✓ Centrale nawiewne, wywiewne, nawiewno – wywiewne

TYP ODZYSKU
✓ Wymiennik krzyżowy
✓ Wymiennik krzyżowy przeciwprądowy
✓ Wymiennik obrotowy
✓ Wymienniki z czynnikiem pośredniczącym
✓ Rurka ciepła
✓ Komora mieszania
✓ Kombinacja wymienionych typów odzysku

CHARAKTERYSTYKA
✓ Najwyższej jakości podzespoły i elementy o podwyższonym wykonaniu specjalnym – higienicznym, wyłącznie europejskich producentów.
✓ Wersje wykonania obudowy: kompaktowe (w jednej obudowie), sekcyjne.
✓ Małe gabaryty i niewielka masa.
✓ Klapy rewizyjne zamontowane od dołu urządzenia (możliwość zamontowania klap od góry).
✓ Dwa warianty usytuowania strony obsługi: lewy lub prawy.
✓ Wyposażenie podstawowe: przepustnice, króćce elastyczne, elementy łączące sekcje.