AUTOMATYKA

Układy automatyki zapewniają:
✓ zoptymalizowany proces sterowania centralami wentylacyjnymi,
✓ znaczne przyspieszenie i uproszczenie procesu uruchomienia centrali, przy fabrycznym skonfigurowaniu aplikacji automatyki;
✓ nadzorowanie pracy elementów składowych centrali, tj. wentylatorów, filtrów, wymienników itp.,
✓ ochronę poszczególnych elementów centrali przed uszkodzeniem,
✓ dostęp do aktualnych parametrów pracy, nastaw temperatury oraz parametrów regulacji,
✓ sygnalizację stanów alarmowych.
Posiadają dwa tryby pracy układu: ręczny lub kalendarz. Możliwość oddalenia panelu obsługi od rozdzielnicy sterującej oraz przystosowania układu automatyki do współpracy z systemem nadrzędnym BMS i inne.

Elementy zestawu automatyki:
✓ Rozdzielnica sterująca (standard)
✓ Panel obsługi (opcja)
✓ Elementy automatyki (wg konfiguracji i zastosowania centrali)
✓ BMS (opcja)