Strona główna » CENTRALE OPTIMA » OPTIMA KRYSZTAŁ

"

OPTIMA KRYSZTAŁ

Sekcyjna centrala w wykonaniu higienicznym OPTIMA KRYSZTAŁ

Centrala higieniczna OPTIMA KRYSZTAŁ została zaprojektowana i przeznaczona do obiektów, w których występują wymagania dotyczące „pomieszczeń czystych”.
Urządzenie to cechuję się dopracowanymi rozwiązaniami projektowymi, gwarantującymi w obszarze nawiewnym ultra czyste powietrze, pozbawione wszelkiego rodzaju pyłów i kurzu, substancji wonnych, grzybów, pleśni czy mikroorganizmów. Ilość powietrza wentylacyjnego przetwarzanego przez centrale oraz jego parametry fizykochemiczne, wynikają z funkcji i wymagań, jak również technologii obsługiwanych pomieszczeń.

Entrala wentylacyjna Optima Kryształ w wykonaniu higienicznym

Przeznaczenie

Pomieszczenia o wyższych wymaganiach higienicznych, tj. szpitale, laboratoria, zakłady produkcji zaawansowanych technologii, obiekty przemysłu farmaceutycznego, przemysłu spożywczego i inne.
Istnieje możliwość skonfigurowania wymiarów, gabarytów i funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego.

Funkcje

Wentylacja, Ogrzewanie, Chłodzenie, Nawilżanie, Osuszanie

Typoszereg

✓ Wydajność: 1 000 ÷ 65 000 m3/h (0,27 ÷ 18,05 m3/s)
✓ 11 rodzajów wielkości – z możliwością indywidualnej, odpowiedniej modyfikacji.
✓ Centrale nawiewne, wywiewne, nawiewno – wywiewne.
✓ Na prośbę Klienta oferujemy centrale o większej wydajności.

Typ odzysku

✓ Wymiennik krzyżowy
✓ Wymiennik krzyżowy przeciwprądowy
✓ Wymiennik obrotowy
✓ Wymienniki z czynnikiem pośredniczącym
✓ Rurka ciepła
✓ Pompa ciepła/Agregat chłodniczy
✓ Komora mieszania
✓ Kombinacja wymienionych typów odzysku

Charakterystyka

✓ Najwyższej jakości podzespoły i elementy w wykonaniu specjalnym – higienicznym, wyłącznie europejskich producentów.
Konstrukcja i uszczelnienie przystosowane do pracy w warunkach podwyższonego ciśnienia.
✓ Wanny pod chłodnice i nawilżacze.
✓ Zapewniony dostęp do wymienników ciepła, umożliwiający ich mycie.
✓ Okienka inspekcyjne i lampy oświetleniowe dla ułatwienia kontroli stanu czystości w centrali wentylacyjnej, bez konieczności wyłączania i otwierania urządzenia.
✓ Szeroki zakres pracy w zmiennych warunkach (klimatycznych, szkodliwych).
✓ Dławice kablowe zapewniające odpowiednią szczelność.
✓ Materiały zastosowane w centrali, odporne na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne.

« Wróć do pozostałych produktów