Produkty – OPTIMA TURKUS

Sekcyjna centrala w wykonaniu basenowym OPTIMA TURKUS

 [cgGaleria id=”11118_1428912376″ typ=”2″]

 

Centrala OPTIMA TURKUS (basenowa), to urządzenie przeznaczone do zapewnienia komfortu cieplno – wilgotnościowego w obiektach charakteryzujących się znacznym stopniem zawilgocenia.

Centrale wentylacyjne umożliwiają doprowadzenie wymaganych ilości powietrza do pomieszczeń wentylowanych, osuszanie powietrza oraz eksploatację systemu wentylacyjnego ze zminimalizowanym zapotrzebowaniem na energię, dzięki zastosowaniu odzysku ciepła. Ze względu na pracę z powietrzem o dużej wilgotności, zanieczyszczonym związkami chemicznymi, stosowanymi w technologii basenowej, centrale posiadają specjalne rozwiązania techniczne.

Dodatkowym wsparciem OPTIMA TURKUS są układy automatyki, precyzyjnie sterujące pracą centrali, w zależności od panujących warunków zewnętrznych oraz natężenia użytkowania obiektu, dzięki czemu osiągamy najlepszy i najbardziej ekonomiczny tryb pracy urządzenia.

 

PRZEZNACZENIE

[kreska]

Obiekty z powietrzem o dużej wilgotności, tj . baseny, kryte pływalnie, aquaparki.

Istnieje możliwość skonfigurowania wymiarów, gabarytów i funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego.

 

FUNKCJE

[kreska]

Wentylacja, Ogrzewanie, Chłodzenie, Nawilżanie, Osuszanie

 

TYPOSZEREG

[kreska]

Wydajność: 1 000 ÷ 65 000 m3/h (0,27 ÷ 18,05 m3/s)

11 rodzajów wielkości – z możliwością indywidualnej, odpowiedniej modyfikacji

Centrale nawiewne, wywiewne, nawiewno – wywiewne

Na prośbę Klienta oferujemy centrale o większej wydajności.

 

TYP ODZYSKU

[kreska]

Wymiennik krzyżowy

Wymiennik krzyżowy przeciwprądowy

Wymienniki z czynnikiem pośredniczącym

Rurka ciepła

Pompa ciepła/Agregat chłodniczy

Komora mieszania

Kombinacja wymienionych typów odzysku

 

CHARAKTERYSTYKA

[kreska]

Najwyższej jakości podzespoły i elementy w wykonaniu basenowym, wyłącznie europejskich producentów

Skuteczny odbiór wilgoci powstającej w hali basenowej; jednorodność powietrza, ochrona konstrukcji budynku poprzez eliminację zaparowania takich elementów, jak okna; możliwość ogrzewania i ewentualnego chłodzenia hali basenowej, przy zachowaniu właściwych parametrów powietrza nawiewanego

Wanny pod chłodnice

Dławice kablowe zapewniające odpowiednią szczelność

Okienka inspekcyjne i lampy oświetleniowe dla ułatwienia kontroli stanu czystości w centrali wentylacyjnej, bez konieczności wyłączania i otwierania urządzenia

Poza specjalnymi rozwiązaniami technicznymi, sekcje funkcjonalne w centrali optymalnie uzdatniają wentylowane powietrze

Istnieje możliwość wyposażenia centrali w wymiennik ciepła, typu czynnik chłodniczy/woda, mogący odpowiednio podgrzewać wodę basenową lub wodę użytkową, gdy w systemie wentylacyjnym występuje nadmiar energii

 

WSZYSTKIE PRODUKTY POSIADAJĄ CERTYFIKATY CE, PZH, ISO, GOST-R