Produkty – OPTIMA SPEC

Sekcyjna centrala w wykonaniu specjalnym OPTIMA SPEC

 

Centrala OPTIMA SPEC (specjalna) wykonywana jest na specjalne i indywidualne zamówienia, o niestandardowych konfiguracjach, nie katalogowych wymiarach i wydajności.

Urządzenia przygotowane z myślą o zastosowaniach w przemyśle – chemoodporne, o podwyższonej wytrzymałości materiałowej.

 

PRZEZNACZENIE

[kreska]

Różnego rodzaju obiekty i zakłady przemysłowe, fabryki, rafinerie.

Istnieje możliwość skonfigurowania wymiarów, gabarytów i funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych wymagań każdego obiektu i pomieszczenia (w tym również garaży), które wymaga systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego.

 

FUNKCJE

[kreska]

Wentylacja, Ogrzewanie, Chłodzenie, Nawilżanie, Osuszanie

 

TYPOSZEREG

[kreska]

Wydajność: do 110 000 m3/h

Centrale nawiewne, wywiewne, nawiewno – wywiewne, bezkanałowe, centrale typu Rooftop

Na prośbę Klienta oferujemy centrale o większej wydajności.

 

TYP ODZYSKU

[kreska]

Wymiennik krzyżowy

Wymiennik krzyżowy przeciwprądowy

Wymiennik obrotowy

Wymienniki z czynnikiem pośredniczącym

Rurka ciepła

Pompa ciepła/Agregat chłodniczy

Komora mieszania

Kombinacja wymienionych typów odzysku

 

CHARAKTERYSTYKA

[kreska]

Najwyższej jakości podzespoły i elementy, wyłącznie europejskich producentów

Wyposażenie w elementy EX

Chemoodporność

Możliwość pracy w warunkach większego zasolenia

 

WSZYSTKIE PRODUKTY POSIADAJĄ CERTYFIKATY CE, PZH, ISO, GOST-R