Produkty – OPTIMA KRYSZTAŁ

Sekcyjna centrala w wykonaniu higienicznym OPTIMA KRYSZTAŁ

 [cgGaleria id=”29592_1428349265″ typ=”2″]

 

Centrala OPTIMA KRYSZTAŁ (higieniczna) została zaprojektowana i przeznaczona do obiektów, w których występują wymagania dotyczące „pomieszczeń czystych”.

Urządzenia te, cechują się dopracowanymi rozwiązaniami projektowymi, gwarantującymi w obszarze nawiewnym ultra czyste powietrze, pozbawione wszelkiego rodzaju pyłów i kurzu, substancji wonnych, grzybów, pleśni czy mikroorganizmów. Ilość powietrza wentylacyjnego, przetwarzanego przez centrale oraz jego parametry fizykochemiczne, wynikają z funkcji i wymagań, jak również technologii obsługiwanych pomieszczeń.

 

PRZEZNACZENIE

[kreska]

Pomieszczenia o wyższych wymaganiach higienicznych, tj. szpitale, laboratoria, zakłady produkcji zaawansowanych technologii, obiekty przemysłu farmaceutycznego, przemysłu spożywczego i inne…

Istnieje możliwość skonfigurowania wymiarów, gabarytów i funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego.

 

FUNKCJE

[kreska]

Wentylacja, Ogrzewanie, Chłodzenie, Nawilżanie, Osuszanie

 

TYPOSZEREG

[kreska]

Wydajność: 1 000 ÷ 65 000 m3/h (0,27 ÷ 18,05 m3/s)

11 rodzajów wielkości – z możliwością indywidualnej, odpowiedniej modyfikacji

Centrale nawiewne, wywiewne, nawiewno – wywiewne

Na prośbę Klienta oferujemy centrale o większej wydajności.

 

TYP ODZYSKU

[kreska]

Wymiennik krzyżowy

Wymiennik krzyżowy przeciwprądowy

Wymiennik obrotowy

Wymienniki z czynnikiem pośredniczącym

Rurka ciepła

Pompa ciepła/Agregat chłodniczy

Komora mieszania

Kombinacja wymienionych typów odzysku

 

CHARAKTERYSTYKA

[kreska]

Najwyższej jakości podzespoły i elementy w wykonaniu specjalnym – higienicznym, wyłącznie europejskich producentów

Konstrukcja i uszczelnienie przystosowane do pracy w warunkach podwyższonego ciśnienia

Wanny pod chłodnice i nawilżacze

Zapewniony dostęp do wymienników ciepła, umożliwiający ich mycie

Okienka inspekcyjne i lampy oświetleniowe dla ułatwienia kontroli stanu czystości w centrali wentylacyjnej, bez konieczności wyłączania i otwierania urządzenia

Szeroki zakres pracy w zmiennych warunkach (klimatycznych, szkodliwych)

Dławice kablowe zapewniające odpowiednią szczelność

Materiały zastosowane w centrali, odporne na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne

 

WSZYSTKIE PRODUKTY POSIADAJĄ CERTYFIKATY CE, PZH, ISO, GOST-R, TÜV

0000046246_100283