Produkty – OPAL

Centrala wentylacyjna – podwieszana OPAL

[cgGaleria id=”62931_1428355702″ typ=”2″]

 

Centrale wentylacyjne podwieszane OPAL zostały zaprojektowane z myślą o montażu w strefie przysufitowej (przestrzeni międzystropowej) lub przestrzeniach podpodłogowych.

Centrale OPAL posiadają specjalny system do instalacji, zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej.

 

PRZEZNACZENIE

[kreska]

Obiekty o małej i średniej wielkości, jak restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, garaże, hotele bądź biura.

Istnieje możliwość skonfigurowania wymiarów, gabarytów i funkcji w taki sposób, aby dostosować centrale do indywidualnych wymagań każdego obiektu i pomieszczenia, które wymaga systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego.

 

FUNKCJE

[kreska]

Wentylacja, Ogrzewanie, Chłodzenie, Nawilżanie, Osuszanie

 

TYPOSZEREG

[kreska]

Wydajność: 400 ÷ 4200 m3/h

5 rodzajów wielkości

Centrale nawiewne, wywiewne, nawiewno – wywiewne

 

TYP ODZYSKU

[kreska]

Wymiennik krzyżowy

Wymiennik krzyżowy przeciwprądowy

Wymiennik obrotowy

Wymienniki z czynnikiem pośredniczącym

Rurka ciepła

Komora mieszania

Kombinacja wymienionych typów odzysku

 

CHARAKTERYSTYKA

[kreska]

Najwyższej jakości podzespoły i elementy o podwyższonym wykonaniu specjalnym – higienicznym, wyłącznie europejskich producentów

Wersje wykonania obudowy: kompaktowe (w jednej obudowie), sekcyjne

Małe gabaryty i niewielka masa

Klapy rewizyjne zamontowane od dołu urządzenia (możliwość zamontowania klap od góry)

Dwa warianty usytuowania strony obsługi: lewy lub prawy

Wyposażenie podstawowe: przepustnice, króćce elastyczne, elementy łączące sekcje

 

 

WSZYSTKIE PRODUKTY POSIADAJĄ CERTYFIKATY CE, PZH, ISO, GOST-R, TÜV

0000046246_100283