Clima Gold po raz kolejny znalazła się w gronie laureatów nagrody Delta przyznawanej przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja i zajęła III miejsce w kategorii firm działających do 20 lat. Podstawą przyznania nagrody Delta jest analiza przychodów firmy, dynamiki wzrostu obrotów i skuteczność biznesowa przedsiębiorstwa.

Wojciech Bielański, Prezes Zarządu Clima Gold –  2020 rok, za który zostaliśmy wyróżnieni nagrodą Delta, jest kolejnym, w którym zwiększyliśmy sprzedaż naszych urządzeń, co przełożyło się na przychód około 40 milionów złotych. Udało się to osiągnąć dzięki pracy i zaangażowaniu całego zespołu oraz  konsekwentnej realizacji celów, które sobie stawiamy. Cały czas pracujemy nad doskonaleniem produktów i wdrażaniem rozwiązań przyjaznych dla użytkowników. Z myślą o dalszym rozwoju, w najbliższych miesiącach ukończymy rozbudowę zaplecza produkcyjnego o dwie nowe linie produkcyjne. Pozwoli nam to na zwiększenie produkcji oraz wprowadzenie nowych produktów. Otrzymanie Delty to dobra okazja, aby podziękować za długoletnią współpracę naszym klientom, partnerom biznesowym i dostawcom.