Firma

Clima Gold jest polską firmą produkującą nowoczesne i energooszczędne centrale wentylacyjne, wyposażone w kompletną automatykę sterującą.
 
Jesteśmy grupą zdolnych, ambitnych ludzi, która tworzy i wdraża nowe rozwiązania w dziedzinie wentylacji, klimatyzacji i automatyki.
Naszym celem jest przekazanie Państwu specjalistycznych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, obsługujących zarówno pomieszczenia ogólnego przeznaczenia tj. obiekty handlowe, usługowe, bankowe, biurowe, hale sportowe i inne, jak również pomieszczenia o wyższych wymaganiach higienicznych: obiekty szpitalno – laboratoryjne, baseny, obiekty przemysłowe itp.
Mamy na uwadze przede wszystkim ludzi, dla których tworzymy ciche urządzenia, zapewniające komfort, dobre samopoczucie oraz zdrowie, nie zapominając tym samym, o maszynach i aparaturze, które muszą pracować w niezawodnych warunkach.
Głównym priorytetem jest dla nas tworzenie takich rozwiązań, które zapewnią w każdym otoczeniu optymalne warunki do pracy, zabawy oraz wypoczynku.

 

0000046246_100283             Neptun-EKO_logo_300px0        Ekoprojekt
orly logotypDrukowanieZPPgryf   logo gazela    LNT LNT 2016 woR

 

 


Dotacje:

1. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”
Poddziałanie 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne
Tytuł projektu: „Budowa nowej hali produkcyjnej w Rumi oraz zakup maszyn w celu wprowadzenia do oferty nowych produktów”.
Nr projektu: RPPM.02.02.01-22-0118/17
Celem projektu jest zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu oraz rozszerzenie rynków zbytu o rynki zagraniczne.Efektem projektu będzie rozbudowa istniejącego zakładu, poprzez uruchomienie kolejnej linii produkcyjnej dla obecnie wytwarzanych produktów, zakup prasy krawędziowej i stanowiska pomiarowo-kalibracyjnego oraz wprowadzenie nowego produktu bez potrzeby zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego. W ramach projektu powstaną centrale wentylacyjno – klimatyzacyjne o ulepszonej i innowacyjnej konstrukcji oraz nowy produkt.
Wartość projektu: 4 020 476,40 zł.
Wartość dofinansowania projektu z UE: 980 000,00 zł.

2. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”
Poddziałanie 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne
Tytuł projektu: „Poprawa efektywności Clima Gold Sp. z o. o. dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych”.
Nr projektu: RPPM.02.02.01-22-0279/17
Celem projektu jest poprawa efektywności przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu technologii ICT.
Efektem projektu będzie wprowadzenie rozwiązania informatycznego, które pozwoli Kontrahentom na samodzielny wybór najlepszych z możliwych konfiguracji central oferowanych przez firmę.
Wartość projektu: 324 252,60 zł.
Wartość dofinansowania projektu z UE: 118 365,38 zł.

Logotypy unijne

 3. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: „Innowacyjna Gospodarka dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013”
Działanie 1.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.1.1. Mikroprzedsiębiorstwa
Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy Clima Gold Spółka Jawna Wojciech Bielański i Piotr Machalski w Redzie, poprzez zakup wykrawarki numerycznej oraz programu do doboru central klimatyzacyjnych”.
Nr projektu: WND-RPPM.01.01.01–00–967/09
<br/

4. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: „Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 – Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – „Dotacje na innowacje”
Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”
Nr projektu: WND-POIG.06.01.00-22-046/12