Czy ozonowanie pomieszczeń jest bezpieczne?

Ozonowanie pomieszczeń zyskuje na popularności za sprawą pandemii COVID-19 i  uznaje się je za jedną z metod walki z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w przestrzeniach zamkniętych.

Jak ozon wpływa na zdrowie i otoczenie?

Zastosowanie ozonu ma szereg niekorzystnych efektów dla zdrowia osób przebywających w pomieszczeniach poddawanych ozonowaniu:

  • Stężenie ozonu, które ma zneutralizować wirusa, ma silne właściwości utleniające, przez co podrażnia spojówki, błonę śluzową dróg oddechowych, czego konsekwencją są bóle, zaczerwienienie spojówek, kaszel, trudności w oddychaniu. U osób chorujących na astmę następuje wzrost częstotliwości napadów i są one cięższe.
  • Pogorszenie funkcji płuc powoduje zmniejszenie wdychanego tlenu, a w konsekwencji prowadzi do nasilenia chorób układu krążenia i spadek ciśnienia tętniczego krwi.
  • Podczas ozonowania pomieszczenia zniszczeniu ulegają elementy ich wyposażenia. Dotyczy to zwłaszcza przedmiotów zawierających gumę – należy więc je usunąć z pomieszczenia.
  • Efekt ozonowania jest doraźny i nie trwały. Nie chroni przed ponownym przeniknięciem wirusa SARS-CoV-2 do pomieszczenia, jeśli wejdzie do niego osoba zarażona. Może to nastąpić już w kilka godzin po zabiegu ozonowania.

O czym trzeba pamiętać decydując się na dezynfekcję pomieszczeń ozonem?

Procedura ozonowania wymaga stosowania wielu środków ochronnych i działań zapobiegających ewentualnym negatywnym skutkom:

  • Ozonowanie powinny wykonywać przeszkolone osoby, dysponujące odpowiednim zabezpieczeniem i urządzeniami pomiarowymi do badania poziomu stężenia ozonu w pomieszczeniu i odpowiedniego jego doboru
  • W pomieszczeniu, w którym przebiega zabieg ozonowania, nie mogą znajdować się ludzie, zwierzęta, rośliny powinny zostać z niego wyniesione
  • Po zakończeniu odkażania pomieszczenie musi zostać gruntownie przewietrzone przez minimum 30 minut, jednak nie powinno się wchodzić do niego przynajmniej przez 4 następne godziny. Przed ponownym wejściem do pomieszczenia powinny zostać przeprowadzone pomiary stężenie ozonu w powietrzu i stwierdzona zgodność z wartościami określonymi w przepisach.
  • Generatory ozonu powinny być wyposażone w deozonatory, które w ciągu kilku minut przetworzą ozon w tlen (1 ppm w ciągu maksymalnie 15 minut)
  • Generatory ozonu często nie są przebadane pod kątem ich działania wobec drobnoustrojów, w szczególności wirusów, a ich wydajność jest na tyle niska, że nie daje gwarancji rozpływu powietrza.

Alternatywne metody oczyszczania powietrza

Istnieją skuteczne alternatywy dla ozonowania pomieszczeń. Alternatywą dla zastosowania ozonu jest wykorzystanie technologii jonizacji powietrza oraz promieniowania ultrafioletowego UV-C. Wybór tych metod oczyszczania powietrza jest pozbawiony negatywnych skutków ubocznych, przez co są one całkowicie bezpieczne dla zdrowia, a ich działanie jest procesem trwałym i nieprzerwanym.