Z przyjemnością informujemy, że Clima Gold po raz kolejny nagrodzona została Gazelą Biznesu. Aby znaleźć się w rankingu należy udokumentować m.in wzrost przychodów z działalności w ostatnich trzech latach. Gazela Biznesu to także potwierdzenie, że jesteśmy firmą w bardzo dobrej kondycji, właściwie zarządzaną i znajdujemy się na ścieżce dynamicznego rozwoju.