Z dumą ogłaszamy, że Clima Gold została laureatem prestiżowego konkursu Godła Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Wyróżnione nagroda zostały nasze centrale wentylacyjne OPAL, OPTIMA i OPTIMA KRYSZTAŁ wyposażone w hybrydowy system oczyszczania powietrza, czyli bipolarną jonizację powietrza i promieniowanie UV-C. Wręczenie nagród odbyło się 9 czerwca 2021 w Pałacu Prezydenckim, a nagrodę odbierał Prezes Zarządu – Wojciech Bielański.

Nagroda Teraz Polska jest dla nas tym ważniejsza, że przyznana została urządzeniom, które powstały w dużej mierze, jako odpowiedź na wybuch pandemii COVID-19.W naszych centralach zaprojektowaliśmy dodatkowy system oczyszczania powietrza polegający na dezaktywacji wirusów, bakterii, zarodników pleśni, LZO. Synergiczne zastosowane technologii NPBI i promieniowania UVGI zapewni najwyższą skuteczność w oczyszczaniu powietrza. Tak wyposażone centrale wentylacyjne dostarczyliśmy m.in do kilku szpitali z oddziałami covidowymi.