Kilkuetapowa realizacja dla fabryki opakowań foliowych Polipak wymagała instalacji różnych typów central:

Łączny wydatek powietrza nawiewanego to ponad 200 000 m3/h.

W centralach OPTIMA zastosowaliśmy nieczęsto spotykane w Polsce rozwiązanie – użyliśmy chłodnic ewaporacyjnych zraszanych wodą doprowadzoną prosto z wodociągu.                                                                                                                          Chłodnice ewaporacyjne (adiabatyczne) stosowane są zazwyczaj w klimacie gorącym i niskiej wilgotności powietrza. Chłodzenie odbywa się poprzez odparowywanie wody z wkładu chłodzącego – elementu umieszczonego wewnątrz chłodnicy. Wkład wykonany jest z materiałów o porowatej strukturze i dużej gęstości ułożonej warstwowo, tak aby warstwy tworzyły system kanalików przez które przepływa woda. W przypadku tej realizacji zastosowaliśmy złoże celulozowe.

Jak działa chłodzenie ewaporacyjne?

Wdmuchiwane przez wentylator powietrze przechodzi przez wkład chłodzący i do pomieszczenia trafia już schłodzone i o podwyższonej wilgotności.

Obieg wody w urządzeniu jest zamknięty – woda po przepłynięciu przez układ trafia z powrotem do zbiornika, a następnie jest ponownie używana.

Maksymalna efektywność układu chłodzenia zapewnia stworzony przez nas algorytm, który zarządza praca chłodnicy ewaporacyjnej.

Zalety zastosowania chłodnic adiabatycznych

Urządzenia wyposażone w ten typ chłodzenia stają się bardziej:

  • ekologiczne – nie wymagają użycia czynnika chłodzącego, co ma korzystny wpływ na środowisko
  • energooszczędne – ograniczone zapotrzebowanie na energię elektryczną, ponieważ chłodzenie powietrza odbywa się bez użycia urządzeń mechanicznych, a sam proces opiera się głównie na odparowywaniu wody, co jest znaczenie bardziej efektywne energetycznie
  • ekonomiczne — łatwość instalacji, która wymaga jedynie doprowadzenia przyłącza wody, ograniczenie kosztów związanych z uzupełnianiem czynnika chłodzącego.
  • łatwiejsze w konserwacji – wymagane jest regularne czyszczenie złoża chłodzącego i filtrów oraz monitorowanie stanu wody w zbiorniku