Kolejny certyfikat dla Clima Gold przyznało Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, z siedzibą w Warszawie.

 

Firma otrzymała kod NCAGE (NATO Commercial and Government Entity) o nr 3409H. Kod identyfikuje firmę w Systemie Kodyfikacyjnym NATO – NCS (NATO Codification System).

 

Dane techniczne na temat oferowanych produktów i usług będą udostępniane logistyce wojskowej państw uczestniczących w systemie NCS oraz nabywcom wyrobów na rynku cywilnym.

 

Informacje o firmie wprowadzono do Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej w systemie NCS oraz do Natowskiej Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej, zawartej w NMCRL (NATO Master Catalogue of References for Logistics).

 

http://climagold.com/wp-content/uploads/2017/04/Certyfikat-WCNJiK-NCAGE.jpg