Aktualności
Ostatnie wydarzenia

Konferencja „SZPITALE ŁÓDŹ 18.10.2017 – bezpieczny i nowoczesny szpital. Co o tym decyduje?”

 

Za nami Konferencja „SZPITALE ŁÓDŹ 18.10.2017 – bezpieczny i nowoczesny szpital. Co o tym decyduje?” w EXPO – Łódź, w której 18.10.2017 r., Clima Gold miała przyjemność brać udział. Tematem, który został poruszony, była „Wentylacja pomieszczeń szpitalnych – główne problemy i sposoby ich rozwiązywania”.

Czy wiesz jakie najczęstsze problemy możesz napotkać przy projektowaniu, budowie i modernizacji szpitali? Czego potrzebuje współczesny szpital? Czy znasz wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz sposoby na uniknięcie najczęstszych problemów i błędów we wszystkich fazach procesu budowlanego i eksploatacyjnego? Wszystko to przedyskutowano podczas konferencji poświęconej projektowaniu, budowie, bezpieczeństwie i zarządzaniu obiektami ochrony zdrowia.

W trakcie spotkania pokazano, m.in.: projektowanie bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej w środowisku medycznym i wskazano dobre praktyki projektowe w zakresie Nowoczesnego Data Center w szpitalu, w oparciu o zrealizowane inwestycje w Polsce. Omówiono zasady projektowania oświetlenia sal operacyjnych, sal pooperacyjnych, sal chorych oraz lotnisk przyszpitalnych oraz problemy projektowe – m.in. zagrożenia związane z niewłaściwą eksploatacją systemów HVAC.

Konferencji towarzyszyła wystawa i testy rozwiązań, przygotowane przez producentów rozwiązań dedykowanych dla szpitali i placówek medycznych.

 

Dziękujemy za liczny udział w wydarzeniu!

 

Folder – Oferta dla szpitali i pomieszczeń o wysokich wymaganiach higienicznych

 

 

Systemy HVAC w obiektach sakralnych

 

W przeszłości większość budynków sakralnych i Kościołów budowano bez ogrzewania. Postęp, wzrost świadomości i wymagań sprawiły, że coraz częściej obiekty te doposaża się w systemy grzewczo-wentylacyjne. Dobór rozwiązania, to w tym przypadku duże wyzwanie, bo projekt często dotyczy obiektu o specyficznej konstrukcji, np. tradycyjne Kościoły mają zwykle dużą powierzchnię, znaczną wysokość i akustycznie są tak zaprojektowane, aby dobrze propagować dźwięk. Poza tym, należy zwrócić uwagę na to, aby centrala była przyjazna zgromadzonym ludziom (powinna być możliwie, jak najcichsza), była ekonomiczna, a także godziła kwestie komfortu cieplnego i automatyki z ochroną zabytkowych elementów.

Clima Gold może pochwalić się kilkoma interesującymi obiektami sakralnymi i nie tylko, na których pracują centrale w wykonaniu standardowym. Należą do nich, m.in. Kaplica na Jasnej Górze oraz Dom Pielgrzyma w Częstochowie, Klasztor Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu czy Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej. Szczególnie jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc siostrom z Jarosławia, które na szeroką skalę zorganizowały zbiórkę pieniężną na remont klasztoru, ofiarowując im jedną z naszych central, z typoszeregu OPTIMA.

 

 

 

 

 

 

 

Clima Gold w finale konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Pomorski 2017″

 

Z dumą ogłaszamy, że znaleźliśmy się w czołówce najlepszych firm na Pomorzu i otrzymaliśmy tytuł finalisty „Gryfa Pomorskiego 2017”!

Organizatorem Konkursu jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości, a jego celem – promocja przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej przedsiębiorstw w regionie. Regularnie od 2000 roku, konkurs rozstrzygany jest w czterech kategoriach: mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo i duże przedsiębiorstwo. Laureatów wybiera jury, a na czele komisji stoi prof. Henryk Ćwikliński z Uniwersytetu Gdańskiego.

5 czerwca podczas Gali Finałowej w Wielkiej Hali Dworu Artusa, nagrody wręczył marszałek województwa pomorskiego i jednocześnie przewodniczący Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, pan Mieczysław Struk. W imieniu firmy Clima Gold wyróżnienie odebrał prezes zarządu – Wojciech Bielański.

Serdecznie gratulujemy pozostałym finalistom oraz wszystkim firmom, które brały udział w konkursie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy wśród „Orłów”!

 

„Orły Polskiego Budownictwa”, to wyjątkowa i jedna z najbardziej rozpoznawalnych nagród w branży, która od dziesięciu lat jest synonimem sukcesu i najwyższej jakości w budownictwie. Co roku przyznawana jest firmom, które wdrażają nowoczesne rozwiązania i stanowią wzór dla innych. Głównym celem inicjatywy jest promowanie przedsiębiorstw, które świadczą usługi na najwyższym poziomie, kierują się zasadami etyki oraz wykazują dużą dbałość o swoich pracowników, a statuetka złotego Orła od lat jest symbolem profesjonalizmu i prestiżu wszystkich nagrodzonych.

Dlatego tym bardziej cieszymy się z otrzymanego w tym roku wyróżnienia. Złoty Orzeł 2017 dla Clima Gold nie tylko utrwala pozytywny wizerunek i pozycję firmy na rynku, ale przede wszystkim budzi zaufanie wśród Partnerów i Klientów.

19 maja 2017 roku, podczas uroczystej gali „Polska przedsiębiorczość” w Hotelu Sangate w Warszawie, Prezes Zarządu – Wojciech Bielański, osobiście odebrał statuetkę od organizatorów.

Inicjatorami nagrody jest Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług.

 

 

 

 

 

 

Wesołych Świąt!

 

Wielkanoc2017