Aktualności
Ostatnie wydarzenia

Podziękowania od RC Arka Rumia

Podziekowanie RC Arka Rumia 2018

Nowoczesne CH Atut w Krakowie z centralami Clima Gold

 

W listopadzie ubiegłego roku, oddano do użytku dwupoziomowy, częściowo przeszklony budynek, w idei convenience shopping center (możliwość dokonania kompleksowych zakupów w jednym miejscu), który został wyposażony w 4 centrale dachowe Clima Gold, typu Optima wraz z kompletną automatyką sterującą, o łącznej wydajności 23 000 m3/h.

CH Atut, o powierzchni 3,5 tys. m2, umiejscowiona została przy jednym z największych krakowskich targów.

W galerii znajduje się 13 lokali handlowo-usługowych i gastronomicznych oraz podziemny parking, mieszczący ok. 50 samochodów.

 

Jest to już szósta inwestycja KG Group pod wspólną nazwą, a w ciągu najbliższych lat planowane są kolejne, także na terenie Krakowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.: boig.pl

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym Roku!

BN2017

Konferencja „SZPITALE ŁÓDŹ 18.10.2017 – bezpieczny i nowoczesny szpital. Co o tym decyduje?”

 

Za nami Konferencja „SZPITALE ŁÓDŹ 18.10.2017 – bezpieczny i nowoczesny szpital. Co o tym decyduje?” w EXPO – Łódź, w której 18.10.2017 r., Clima Gold miała przyjemność brać udział. Tematem, który został poruszony, była „Wentylacja pomieszczeń szpitalnych – główne problemy i sposoby ich rozwiązywania”.

Czy wiesz jakie najczęstsze problemy możesz napotkać przy projektowaniu, budowie i modernizacji szpitali? Czego potrzebuje współczesny szpital? Czy znasz wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz sposoby na uniknięcie najczęstszych problemów i błędów we wszystkich fazach procesu budowlanego i eksploatacyjnego? Wszystko to przedyskutowano podczas konferencji poświęconej projektowaniu, budowie, bezpieczeństwie i zarządzaniu obiektami ochrony zdrowia.

W trakcie spotkania pokazano, m.in.: projektowanie bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej w środowisku medycznym i wskazano dobre praktyki projektowe w zakresie Nowoczesnego Data Center w szpitalu, w oparciu o zrealizowane inwestycje w Polsce. Omówiono zasady projektowania oświetlenia sal operacyjnych, sal pooperacyjnych, sal chorych oraz lotnisk przyszpitalnych oraz problemy projektowe – m.in. zagrożenia związane z niewłaściwą eksploatacją systemów HVAC.

Konferencji towarzyszyła wystawa i testy rozwiązań, przygotowane przez producentów rozwiązań dedykowanych dla szpitali i placówek medycznych.

 

Dziękujemy za liczny udział w wydarzeniu!

 

Folder – Oferta dla szpitali i pomieszczeń o wysokich wymaganiach higienicznych

 

 

Systemy HVAC w obiektach sakralnych

 

W przeszłości większość budynków sakralnych i Kościołów budowano bez ogrzewania. Postęp, wzrost świadomości i wymagań sprawiły, że coraz częściej obiekty te doposaża się w systemy grzewczo-wentylacyjne. Dobór rozwiązania, to w tym przypadku duże wyzwanie, bo projekt często dotyczy obiektu o specyficznej konstrukcji, np. tradycyjne Kościoły mają zwykle dużą powierzchnię, znaczną wysokość i akustycznie są tak zaprojektowane, aby dobrze propagować dźwięk. Poza tym, należy zwrócić uwagę na to, aby centrala była przyjazna zgromadzonym ludziom (powinna być możliwie, jak najcichsza), była ekonomiczna, a także godziła kwestie komfortu cieplnego i automatyki z ochroną zabytkowych elementów.

Clima Gold może pochwalić się kilkoma interesującymi obiektami sakralnymi i nie tylko, na których pracują centrale w wykonaniu standardowym. Należą do nich, m.in. Kaplica na Jasnej Górze oraz Dom Pielgrzyma w Częstochowie, Klasztor Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu czy Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej. Szczególnie jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc siostrom z Jarosławia, które na szeroką skalę zorganizowały zbiórkę pieniężną na remont klasztoru, ofiarowując im jedną z naszych central, z typoszeregu OPTIMA.