Aktualności
Ostatnie wydarzenia

Systemy HVAC w obiektach sakralnych

 

W przeszłości większość budynków sakralnych i Kościołów budowano bez ogrzewania. Postęp, wzrost świadomości i wymagań sprawiły, że coraz częściej obiekty te doposaża się w systemy grzewczo-wentylacyjne. Dobór rozwiązania, to w tym przypadku duże wyzwanie, bo projekt często dotyczy obiektu o specyficznej konstrukcji, np. tradycyjne Kościoły mają zwykle dużą powierzchnię, znaczną wysokość i akustycznie są tak zaprojektowane, aby dobrze propagować dźwięk. Poza tym, należy zwrócić uwagę na to, aby centrala była przyjazna zgromadzonym ludziom (powinna być możliwie, jak najcichsza), była ekonomiczna, a także godziła kwestie komfortu cieplnego i automatyki z ochroną zabytkowych elementów.

Clima Gold może pochwalić się kilkoma interesującymi obiektami sakralnymi i nie tylko, na których pracują centrale w wykonaniu standardowym. Należą do nich, m.in. Kaplica na Jasnej Górze oraz Dom Pielgrzyma w Częstochowie, Klasztor Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu czy Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej. Szczególnie jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc siostrom z Jarosławia, które na szeroką skalę zorganizowały zbiórkę pieniężną na remont klasztoru, ofiarowując im jedną z naszych central, z typoszeregu OPTIMA.

 

 

 

 

 

 

 

Clima Gold w finale konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Pomorski 2017″

 

Z dumą ogłaszamy, że znaleźliśmy się w czołówce najlepszych firm na Pomorzu i otrzymaliśmy tytuł finalisty „Gryfa Pomorskiego 2017”!

Organizatorem Konkursu jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości, a jego celem – promocja przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej przedsiębiorstw w regionie. Regularnie od 2000 roku, konkurs rozstrzygany jest w czterech kategoriach: mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo i duże przedsiębiorstwo. Laureatów wybiera jury, a na czele komisji stoi prof. Henryk Ćwikliński z Uniwersytetu Gdańskiego.

5 czerwca podczas Gali Finałowej w Wielkiej Hali Dworu Artusa, nagrody wręczył marszałek województwa pomorskiego i jednocześnie przewodniczący Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, pan Mieczysław Struk. W imieniu firmy Clima Gold wyróżnienie odebrał prezes zarządu – Wojciech Bielański.

Serdecznie gratulujemy pozostałym finalistom oraz wszystkim firmom, które brały udział w konkursie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy wśród „Orłów”!

 

„Orły Polskiego Budownictwa”, to wyjątkowa i jedna z najbardziej rozpoznawalnych nagród w branży, która od dziesięciu lat jest synonimem sukcesu i najwyższej jakości w budownictwie. Co roku przyznawana jest firmom, które wdrażają nowoczesne rozwiązania i stanowią wzór dla innych. Głównym celem inicjatywy jest promowanie przedsiębiorstw, które świadczą usługi na najwyższym poziomie, kierują się zasadami etyki oraz wykazują dużą dbałość o swoich pracowników, a statuetka złotego Orła od lat jest symbolem profesjonalizmu i prestiżu wszystkich nagrodzonych.

Dlatego tym bardziej cieszymy się z otrzymanego w tym roku wyróżnienia. Złoty Orzeł 2017 dla Clima Gold nie tylko utrwala pozytywny wizerunek i pozycję firmy na rynku, ale przede wszystkim budzi zaufanie wśród Partnerów i Klientów.

19 maja 2017 roku, podczas uroczystej gali „Polska przedsiębiorczość” w Hotelu Sangate w Warszawie, Prezes Zarządu – Wojciech Bielański, osobiście odebrał statuetkę od organizatorów.

Inicjatorami nagrody jest Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług.

 

 

 

 

 

 

Wesołych Świąt!

 

Wielkanoc2017

Certyfikat NATO (NCAGE) dla Clima Gold Sp. z o.o.

 

Kolejny certyfikat dla Clima Gold przyznało Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, z siedzibą w Warszawie.

 

Firma otrzymała kod NCAGE (NATO Commercial and Government Entity) o nr 3409H. Kod identyfikuje firmę w Systemie Kodyfikacyjnym NATO – NCS (NATO Codification System).

 

Dane techniczne na temat oferowanych produktów i usług będą udostępniane logistyce wojskowej państw uczestniczących w systemie NCS oraz nabywcom wyrobów na rynku cywilnym.

 

Informacje o firmie wprowadzono do Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej w systemie NCS oraz do Natowskiej Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej, zawartej w NMCRL (NATO Master Catalogue of References for Logistics).

 

http://climagold.com/wp-content/uploads/2017/04/Certyfikat-WCNJiK-NCAGE.jpg