Atesty

Atest Higieniczny

[kreska]

Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny – Modułowa centrala Puro

BK/K/0239/01/2018

 

Certyfikat ISO 9001:2015

[kreska]

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą SGS

 

Atest Higieniczny

[kreska]

Atest Higieniczny PZH – Centrale: Optima Standard, Optima Top, Optima Spec, Optima Turkus; Opal, Topaz

HK/K/0297/01/2017

 

Atest Higieniczny

[kreska]

Atest Higieniczny PZH – Centrala Optima Kryształ

HK/K/0853/01/2017

 

Certyfikat TÜV Rheinland

[kreska]

Certyfikat TÜV Rheinland – Centrale: Optima Standard, Optima Kryształ, Optima Top, Optima Eco Silent, Aparat recyrkulacyjny Optima Rec; Opal

PN-EN 1886:2008; PN-EN 13053+A1:2008

Certyfikat wydany w oparciu o normę PN-EN 1886:2008 oraz PN-EN 13053+A1:2011

 

Certyfikat TÜV Rheinland

[kreska]

Certyfikat TÜV Rheinland – Centrala Optima Kryształ

DIN 1946-4:2008

Certyfikat wydany w oparciu o normę DIN 1946-4:2008

 

Atest Higieniczny

[kreska]

Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny – Modułowy nawiewnik z wypływem laminarnym typu SLM

HK/K/0231/04/2016

 

Atest Higieniczny

[kreska]

Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny – Centrala Optima Eco Silent

HK/K/0231/01/2016

 

Certyfikat Lider Nowych Technologii 2016

[kreska]

Nagroda Fundacji Wspierania Rozwoju i Nowych Technologii

LNT 2016

 

Certyfikat Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

[kreska]

Certyfikat przynależności do ZPP

ZPP

 

Certyfikat WCNJiK – NCAGE

[kreska]

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej

3409H